21.8.2009

Birgitta Forsström prorektor vid Yrkeshögskolan Novia

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi beslöt på sitt möte 20.8.2009 att utse ekonomie doktor Birgitta Forsström till ny prorektor vid Yrkeshögskolan Novia. Forsström kommer att fungera som prorektor vid sidan av sina uppgifter som chef för enheten forskning och utveckling, FoU. Forsström utnämns till prorektor för en tid om två år varefter styrelsen kommer att utvärdera den nya organisationsmodellen.

"Jag ser fram emot att arbeta med vår nya prorektor som redan är välbekant med organisationen", säger rektor Örjan Andersson. "Forsström fortsätter leda forsknings- och utvecklingsarbetet, men kommer också att få andra uppgifter", fortsätter Andersson.

"Det känns mycket inspirerande att få vara med och fortsätta att utveckla Novia. Det är ett stort förtroende", konstaterar Forsström.

Forsström kom till Novia 2005 (dåvarande Yrkeshögskolan Sydväst) som forskningsledare i företagsekonomi och i oktober 2008 blev hon utnämnd till chef för enheten forskning och utveckling. Birgitta Forsström inleder sitt arbete som prorektor idag 21.8.2009 och är stationerad vid enheten i Raseborg.


Tilläggsuppgifter vänligen ta kontakt med:

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Yrkeshögskolan Novia, prorektor Birgitta Forsström, mobil 044 762 3900

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"