29.10.2019

Autonoma fartyg, framtida ledarskap och digitalisering - aktuellt under årets Sjöfartsmässa

aboa mare 200v 142 vari2

Torsdag och fredag 31.10-1.11 ordnas Sjöfartsmässan i Åbo – centret för Finlands sjöfartskluster. Mässan samlar rekordmånga utställare i år, dryga 60, inklusive nästan alla rederier i Finland! Antalet uställande rederier är betydande även i nordisk skala. I samband med mässan hålls en konferens med workshop, paneldiskussion och karriärevenemang. Huvudteman för konferensen är autonoma fartyg (paneldiskussion) samt framtida ledarskap och digitalisering (Future Leadership and Forecasting workshop).

På torsdag diskuterar företagsledare och rederier nuläget och framtidsutsikterna för autonoma fartyg och på fredag utarbetar de en Roadmap om ledarskap och utmaningarna med digitaliseringen. Allmänheten är välkommen att följa med paneldiskussionen och workshopen som publik och träffa företag inom sjöfartsindustrin på mässan. Torsdagens konferens kommer att live streamas och filmas, så det är möjligt att följa med evenemanget under dess gång på distans, eller senare via Aboa Mares You Tube kanal.

Bland mässutställarna finns rederier, navigations- och IT-företag, uppstartsföretag inom sjöfart, varuleverantörer, Åbo hamn, myndigheter och andra organisationer inom sjöfartsnäringen. Alla som är intresserade av sjöfart är välkomna till mässan och till konferensen som ordnas i anslutning till den. Evenemanget ordnas vartannat år vid sjöfartsskolan Aboa Mare, i Auriga Business Centers utrymmen. Huvudsponsor för mässan är det Åbobaserade konsult-, planerings och produktutvecklingsbolaget Elomatic Oy. Evenemanget är gratis.

Mässans konferensprogram

På torsdag ordnas en paneldiskussion om autonom sjöfart under rubriken Will autonomous shipping be reality and in what extent? Nya teknologier skapar möjligheter, men för också med sig nya utmaningar och krav gällande till exempel utbildningen. I paneldiskussionen delar ledare inom sjöfartssektorn med sig av sina synpunkter och diskuterar sjöfartens nuläge och vilka åtgärder som krävs för att uppnå visionerna. Paneldiskussionen leds av Mikael Hildén,
Nautical Instructor vid CSMART, det holländska utbildningscentret för sjöfart. I paneldiskussionen medverkar Sinikka Hartonen från Rederierna i Finland rf, Anton Westerlund från Kongsberg Maritime, Ronny Eriksson från Långnäs hamn, Fredrik Östman från Wärtsilä, Marko Rahikainen från Traficom och Palemia Field från ABB.

Den uppskattade Filippinska TED-talk-talaren och Digital intrapreneur and Senior Advisor vid PTC Holdings, Alexander Avanth, håller inledningsanförandet på torsdagen samt leder workshopen Future Leadership and Forecasting på fredagen. Under konferensen diskuterar Avanth om hur nya teknologier påverkar vårt sätt att leva, lära sig och arbeta. I workshopen om ledarskap blickar deltagarna mot framtiden tillsammans med Avanth. Med backcasting metoden får workshop deltagarna möjlighet att planera hur man från nuläget når det framtida läget, som man definierat på förhand.

– Betraktar man människans historia och utveckling, har det på tjugo år skett mera förändringar än på hundra år. Farten har ökat. Effekterna av teknologier såsom autonoma fartyg, artificiell intelligens (AI), genmodifiering och bioteknologi är överväldigande. Vi måste försöka gestalta framtiden på ett sätt som vi förstår, säger Avanth och hälsar samtidigt allmänheten välkommen att följa med workshopen.

Aboa Mare erbjuder examensutbildning och fortbildningskurser inom sjöfartsbranschen. Sjöfartsskolan har funnits i Åbo sedan 1813. Vid Aboa Mare är det möjligt att avlägga sjöfartbranschens grundexamen vid Axxell med examen till vaktstyrman och vaktmaskinmästare eller yrkeshögskoleutbildning vid Novia till sjökapten eller sjöingenjör.

Aboa Mare erbjuder även högre YH utbildning inom sjöfart, Master’s degree programme in Maritime Management och Master’s degree programme in Autonomous Maritime Operation. Dessutom erbjuder Aboa Mare fortbildningskurser för både yrkessjömän och fritidsbåtförare. Utbildningen som Aboa Mare erbjuder, uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning, den s.k. STCW-konventionen. Aboa Mares simulatorhelhet omfattar sammanlagt 10 simulatorbryggor, en maskinrumssimulator, en VTS-simulator, en DP-simulator och en radiosimulator. Simulatorerna används förutom i utbildningen också i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom sjöfartsbranschen. www.aboamare.fi

Utställare under mässan

Rederier
• Aalto Shipping Company
• Alfons Håkans
• Arctia Oy
• Bore
• Rederi Ab Eckerö
• ESL Shipping
• Finnferries
• Finnlines
• Godby Shipping
• Langh Ship
• OSM Ship Management Finland Oy
• Prima Shipping Group
• Tallink Silja
• VG-Shipping
• Viking Line Abp

Navigation, elektronik och IT företag
• AT-Marine Oy
• Bitoreq
• Consilium
• Furuno Finland Oy
• Kongsberg Maritime Finland Oy
• Maristo
• Nauti Electronics
• Promarine
• Telemar Oy

Leverantörer
• Civil Tech Oy Ab
• CLEEMANN Chair-Systems GmbH
• Deductive Labs
• Elomatic - Mässans huvudsponsor
• Garant Safety
• Indutek Oy
• Ursuit Oy
• Viking Life-Saving Equipment Oy
• VRETA
• Wilhelmsen Ships Service Oy

Organisationer inom sjöfart
• Donsö Shipping Meet
• Finlands Skeppsbefälsförbund rf
• Forum Marinum
• Krivest Yard
• Merenkulkualan koulutusja tutkimuskeskus (MKK)
• Sjömanspensionskassan
• Merimiespalvelutoimisto (MEPA)
• Meriturva
• Sjöfartens Dag
• Sjöfartens PraktikKvarn rf
• Skeppsbefälhavarföreningen
• WISTA Finland-Women’s International Shipping &
Trading Association
• YoungShip
• Åbo hamn - Port of Turku

Sjöfartsskolor
• Aboa Mare (Novia UAS / Axxell)
• Rauma Maritime Training Center (SAMK / WinNova)
• Ålands Sjöfartsgymnasium
• Ålands Sjösäkerhetscentrum -
Maritime Safety Center
• Åland University of Applied Sciences
Myndigheter
• Marinen - The Finnish Navy
• Traficom
• VTS Finland

Försäkringsbolag
• Försäkringsaktiebolaget Alandia

Övriga
• Lempisana Oy
• Navigate Expo
• Mercy Ships


I workshopen deltar företagsledare inom sjöfart, Tiina Tuurnala från Rederierna i Finland rf, Petter Ruda från ESL Shipping, Peter Ståhlberg från Wasaline, Frida Rowland från AtoB@C Shipping Ab, Annaleena Mäkilä från Finlands Hamnar rf, Georgia Dowdall från MSC Cruises, Ronny Eriksson från Långnäs hamn, Anton Westerlund från Kongsberg Maritime, Ioannis G. Giannopoulos från GMC Maritime Training Center, Fredrik Östman från Wärtsilä, Eva Mikkola-Karlström från Godby Shipping, Tony Karlsson och Mirva Salokorpi från Aboa Mare, Sebastian Lagerlöf från NIT Naval Interior Team, Joakim Håkans från Alfons Håkans, Leena Vedenpää från WISTA Finland rf, Eva Kongshöj från Bitoreq Ab, Tom Pippingsköld från Finnlines Group, samt Caroline Baumgärtner och Annestine Harms från Carnival Maritime GmbH.Gå till "Pressmeddelanden"