15.6.2020

Årsberättelse och bokslut 2019

2019 nyhet

Yrkeshögskolan Novia berättar i sin årsberättelse 2019 om året som gått. Verksamhetsåret 2019 går till historien som framgångsrikt år då antalet examina uppgick till 726 (2018: 725), vilket är största antalet någonsin.

Novias enhetschefer summerar året på sina campus, verksamheten inom forskning och utveckling presenterar sin verksamhet utgående från högskolans fokusområden. Statistik om den internationella mobiliteten visar vilka länder som är populära bland studerande och personal.

Välkommen att ta del av Novias årsberättelse och bokslut 2019 >
Novias årsberättelse och bokslut finns  endast i elektroniskt format.

 

Tilläggsuppgifter
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"