30.4.2020

Arene: Urvalsprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg

urvalsprov2 nyhet

Yrkeshögskolornas urvalsprov arrangeras i juni i två steg. Provdagen för det första delprovet är den 4.6. Då hålls ett digitalt prov på distans. Tidpunkten för det andra delprovet och hur det provet kommer att genomföras meddelas i maj.

Urvalsprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg för att det ska vara möjligt kontrollera deltagarnas identitet. Detta är viktigt för att förebygga fusk. Fusk leder till att provprestationen underkänns.

I det första steget av urvalsprovet deltar alla sökande som inte genom betygsintagning har godkänts för sitt första ansökningsönskemål. Resultaten av betygsintagningen publiceras senast den 27.5.

För urvalsprovet behöver den sökande en fungerande dator med internetuppkoppling.

Till det andra delprovet kallas de sökande som har klarat sig bäst i det första steget av urvalsprovet.

I båda delproven testas de sökandes högskolefärdigheter, och det finns inget förhandsmaterial för proven. I detta avseende är situationen oförändrad jämfört med de tidigare urvalsproven till yrkeshögskolorna.

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande vid sidan av betygsantagningen också har andra vägar för att bli antagna till examensutbildning. Yrkeshögskolorna använder också den öppna yrkeshögskolans studiestigar som antagningsväg, såsom tidigare meddelats.

Yrkeshögskolorna har i samarbete utvecklat digitala urvalsprov, vilket är till hjälp också i undantagsförhållanden. Även universiteten utnyttjar det system som har utvecklats i sin studentantagning.

I den gemensamma antagningen som avslutades 1.4 hade yrkeshögskolorna 92 000 sökande. Av dem har 75 000 i den gemensamma antagningen anmält sig till urvalsprov. Tiotusentals sökande förväntas ta det andra steget av testet. 

Noggrannare instruktioner om provet publiceras på webbplatsen https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/framsida/

På Arenes och yrkeshögskolornas webbplatser finns en artikel med frågor och svar om studenturvalet till yrkeshögskolorna. Den innehåller mer detaljerad information om yrkeshögskolornas studenturval.

Urvalsprov för Novias utbildningar inom kultur och sjökapten, flerform

Yrkeshögskolan Novia arrangerar egna urvalsprov på distans till kulturutbildningar och sjökapten, flerform.
Mera information om urvalsprovsarrangemangen hittas här » 

Gå till "Pressmeddelanden"