2.11.2017

Är välfärdsteknologi och e-hälsa framtidens melodi - eller hotbild?

På den sjätte konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård, i år med temat Framgångsfaktorer och risker med välfärdsteknologi diskuteras bland annat följande frågor:

Hur förändrar nya kommunikationsmöjligheter olika yrkesgruppers roller?
Hur garanteras klient-/patientcentreringen inom välfärdsteknologin?
Hur kan informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas inom socialt arbete och för att stöda människor i svåra livssituationer?
Vilka möjligheter erbjuder de nya digitala hälsotjänsterna?

Under dagen lanserar också Novia e-klubbar, ett nytt verktyg för klubbverksamhet på distans samt presenterar sin nya e-socionomutbildning.

Tid: Torsdag 9.11, kl. 9-16

Plats: Novia, Henriksgatan 7, Åbo

Konferensen ordnas av avdelningen för vård och det sociala området vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo.

Här finns länk till programmet https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/program-2017

Ytterligare information fås av
Pia Liljeroth, överlärare, Yrkeshögskolan Novia
Henriksgatan 7
Tfn 044 762 3371

 

Gå till "Pressmeddelanden"