7.4.2016

Ansökan 2016 avslutad - många vill studera vid Yrkeshögskolan Novia

CJ0B0809 bw

Ansökningstiden för den som vill studera vid yrkeshögskola eller universitet i höst gick ut 6.4. Totala antalet inkomna ansökningar till Yrkeshögskolan Novia från de båda ansökningsperioderna för både främmande språk och utbildning på svenska är totalt 3825 ansökningar. Antalet förstahandssökande är 1529  till 894 nybörjarplatser som erbjuds.

I årets gemensamma ansökan sökte totalt 152 000 personer en studieplats vilket är en liten nedgång från fjolåret. Av sökande i årets antagning hade 54 % studier vid en yrkeshögskola som förstahandsval.

”På alla våra orter ligger vi på ungefär samma nivå som tidigare år om man beaktar variationer i antalet utbildningar som bjudits ut", konstaterar rektor Örjan Andersson.

Populära utbildningar ortsvis 
I Vasa är sjukskötare, socionom, ingenjör inom el- och automationsteknik samt ingenjör inom maskin- och produktionsteknik efterfrågade utbildningar. I Åbo är företagsekonomi och socionom populära och därtill har högre YH-utbildning dragit bättre än tidigare år. Vid Campus Allegro i Jakobstad är utbildningarna inom musik och formgivning populära. I Raseborg har naturbruk och byggnads- och samhällsteknik ett större sökandeantal än ifjol.

Till utbildningarna i formgivning (YH) - grafisk design, socionom (YH) och barnmorska (YH) är konkurrensen om en studieplats hårdast detta år.

Sökande kallas till urvalsprov som hålls under tiden 26.5-10.6 och resultatet av antagningen meddelas sökande senast 1.7.2016. På studieinfo.fi hittar sökande information om allt som rör årets urvalsprov.

”Gemensam ansökan till högskolorna ordnades för andra året via portalen Studieinfo.fi, vilket underlättar sökandet eftersom endast en blankett behöver fyllas i. Studiehandledare och yrkeshögskolornas personal har i år mer erfarenhet av det digitala ansökningssystemet och det ger en större säkerhet i rådgivning och handledning. För att göra det lättare för sökande att själv hitta information har Novia stegvis koncentrerat all ansökningsinformation till Studieinfo”, förklarar studiebyråchef Anita Saaristo.

Se Utbildningsstyrelsen pressmeddelande här >

För ytterligare information, vänligen kontakta Yrkeshögskolan Novias enhetschefer
enheten i Vasa Wolffskavägen, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477  
enheten i Vasa Seriegatan, Åsa Nyberg-Sundqvist, mobil 044 780 5300 
enheten i Åbo, Thomas Böckelman, mobil 044 762 3600
enehten i Raseborg, Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 8251
enheten i Jakobstad, Sören Lillkung, mobil 044 780 5800

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"