22.12.2018

Alumnen Albert Ehrnrooth gör stor donation till Yrkeshögskolan Novia

Tack donation 2

Alumn Albert Ehrnrooth donerar 50 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Donationen riktas till området naturbruk och miljö.

”Det är viktigt med satsningar på utbildning och framtid inom bioekonomin. Jag hoppas att donationen ska stöda möjligheterna för agrologstuderande att under studietiden få en god praktisk inblick i branschen genom gårdsbesök och exkursioner. Det här är sådant som skapar motivation i studierna.” säger agrologen och Novia alumnen Albert Ehrnrooth som också driver Kiala gård i Borgå.

”Vi har mycket god erfarenhet av Noviastuderande som praktikanter och är glada att årligen kunna erbjuda praktikplatser på Kiala gård. Inom en sammanslutning med Kullo gård odlar vi egna (och arrenderade) åkrar på knappt 600 hektar och på så vis kan vi ge erfarenhet av ett mångsidigt och effektivt lantbruk”, berättar Ehrnrooth.

Yrkeshögskolan Novias utbildningar inom naturbruk och miljöområdet finns i Raseborg. Där utbildas agrologer och skogsbruksingenjörer på svenska, samt miljöplanerare på engelska. Studerande kommer från hela Svenskfinland. Den engelskspråkiga utbildningen har för tillfället studerande av 15 olika nationaliteter. Vid enheten i Raseborg bedrivs därtill omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området bioekonomi, med cirka 20 anställda.

”Vi uppskattar mycket den här betydelsefulla donationen från vår alumn Albert Ehrnrooth. Vi vill att donationen ska bidra till en positiv studieupplevelse för våra studerade vid agrologutbildning i Raseborg”. Jag vill framföra ett stort tack till Albert”, säger rektor Örjan Andersson.

Utbildningen till agrolog ger studerande en bred, praktiskt och teoretiskt väl förankrad högre lantbruksutbildning, där såväl naturvetenskap som hållbarhetsprinciper utgör en viktig grund. Skogsbruksingenjörerna placerar sig ofta inom förvaltning, skötsel och mångsidig användning av skogsresurser.

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Albert Ehrnrooth, tfn 040 506 7000

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"