2.4.2014

Allt fler vill studera vid Yrkeshögskolan Novia

I år har Yrkeshögskolan Novia fått ta emot ett rekordantal ansökningar. Ansökningstiden för den som vill studera vid yrkeshögskola i höst gick ut 1.4.

Gemensam ansökan för unga har avslutats och antalet sökande till Novia fortsatte att stiga för sjätte året i rad sedan Novia bildades 2008. Inom ungdomsutbildning hade högskolan totalt 1622 förstahandssökande till 679 nybörjarplatser. ”Vi är mycket nöjda. Antalet förstahandssökande ökade med 1,4 % jämfört med året innan vilket är något bättre än landsmedeltalet”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Från och med 2.5 postas kallelser till urvalsprov och från 27.6 postas antagningsbrev för ungdomsutbildning. Senast 29.7 skall de antagna meddela om de tar emot sin studieplats.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"