4.4.2013

Allt fler vill studera vid Yrkeshögskolan Novia

Ansökningstiden för den som vill studera vid yrkeshögskola i höst gick ut 3.4. I år har Yrkeshögskolan Novia fått ta emot ett rekordantal ansökningar. 

Gemensam ansökan för unga har avslutats och antalet sökande till Novia fortsatte att stiga för femte året i rad sedan Novia bildades 2008. Inom ungdomsutbildningen hade högskolan totalt 1600 förstahandssökande till 679 nybörjarplatser. 

”Vi är mycket nöjda. Antalet förstahandssökande ökade med 13,9 % jämfört med året innan. På nationell nivå var motsvarande ökning 7,7 %”, konstaterar rektor Örjan Andersson. ”Vi ser i år en ökning inom de flesta av våra utbildningsområden. Det är glädjande att intresset för studier vid Novia växer år efter år”, fortsätter han.  

”Ökningen i sökandeantalet är anmärkningsvärd med tanke på att vi i år hade två program färre att erbjuda på grund av att staten minskat våra nybörjarplatser. Fler sökande till färre platser innebar att antalet sökande per plats ökade med hela 20 %”, säger Andersson. 

Från och med 3.5 postas kallelser till urvalsprov och från 28.6 postas antagningsbrev för ungdomsutbildning. Senast 30.7 skall de antagna meddela om de tar emot sin studieplats. 

Tilläggsuppgifter fås av 

Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803 

Om Yrkeshögskolan Novia

Novia verkar idag på fyra orter, Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för ca 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"