5.12.2018

Aktia donerar 75 000 euro till Yrkeshögskolan Novia

Tack donation 7

Aktia Bank stöder i år yrkeshögskolorna Novia och Arcada. Banken donerar till båda högskolorna 75 000 euro för utbildning inom ekonomi och affärsliv. Stödet är en del av Aktias samhällsansvarsarbete.

”Vi anser att samarbetet mellan arbetslivet och högskolorna är mycket viktigt. Finansbranschen ändras och utvecklas hela tiden, vilket kräver en aktiv dialog mellan de olika aktörerna i samhället. Samarbetet med högskolorna förstärker livslångt lärande”, berättar Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

Aktia har en lång tradition inom att stöda utbildning och forskning. ”Utbildning medför trygghet och möjligheter för de unga. Det är viktigt för oss att vi är med om att förstärka utbildningsutbudet och om att skapa studiemöjligheter. Utbildning är den bästa tryggheten i det föränderliga arbetslivet”, fortsätter Mikko Ayub.

”Vi är mycket glada över donationen som riktas till Yrkeshögskolan Novia och jag vill framföra ett stort tack till Aktia”, säger Novias rektor Örjan Andersson. "Novias språkkunniga tradenomer är eftertraktade på arbetsmarknaden, dels tack vare god utbildning, dels för och att de kan ge service på flera språk. Det här är speciellt viktigt i landets tvåspråkiga regioner”, fortsätter Andersson.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. På webbsidan som finns på adressen www.novia.fi/donera kan potentiella donatorer få mera information om kampanjen.

Mera information
Yrkeshögskolan Novia Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Vice VD, Juha Hammarén, Juha.Hammaren@aktia.fi, tfn 040 031 8588
Verkställande direktör Aktia, Mikko Ayub, mikko.ayub@aktia.fi

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"