18.8.2011

AboaMare får examinera lotsar och linjelotsar efter nya föreskrifter om lotsning

Yrkeshögskolan Novias simulationscenter i Otnäs har godkänts av Trafiksäkerhetsverket och kan nu examinera lotsar och linjelotsar.

Trafiksäkerhetsverket har meddelat nya föreskrifter om utbildning, examen och provlotsning i anslutning till beviljandet av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens. Examina kan fr.o.m. 1.7.2011 avläggas vid Yrkeshögskolan Novias simulationscenter i Otnäs efter ett godkännande av Trafiksäkerhetsverket.

"Novia är den första yrkeshögskolan som godkändes för examination av lotsar och linjelotsar på samtliga farleder i Finland. Största ändringen är att man i framtiden får lotsa fartyg på engelska samt att man vill ha med simulatorexamen för att kunna testa svåra situationer ombord, så som dåligt väder, trafiksituationer och fel på navigationsinstrument", berättar Micael Vuorio vid Yrkeshögskolan Novia.

"De nya lagarna som trädde i kraft säger att lotsar och linjelotsar ska förnya sina behörighetspapper. Detta gör att det skapas ett större behov av fortbildning för och av lotsar. Denna utbildning sker nu vid Yrkeshögskolan Novias simulatorcenter i Otnäs", berättar Micael Vuorio.


Om AboaMare Sjökaptener har utbildats i Åbo sedan 1813. Idag utbildas sjökaptener vid Yrkeshögskolan Novia och vaktstyrmän och vaktmaskinmästare vid Axxell. Vid Aboa Mares simulationscenter ges också sjösäkerhetsutbildning samt utbildning i miljöanknuten hållbar utveckling. Utbildningen riktar sig till sjöbefälsstuderande, rederier, olika myndigheter så som lotsar och sjöräddning, samt till nöjesseglare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Micael Vuorio, Course Manager/Captain, mobil 044 762 3413

 

Gå till "Pressmeddelanden"