25.5.2022

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi valde ny styrelse 2022

Novia allman 8

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har hållit bolagsstämma den 25 maj 2022. Bolagsstämman var mycket nöjd med verksamheten och resultatet samt tackade styrelse, verkställande direktören och personalen. Stämman beviljade styrelse och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

På bolagsstämman valdes en ny styrelse.

  • Johan Aura (Utbildningsstiftelsen Sydväst)
  • Heidi Backman (Åbo Akademi)
  • Mikael Lindfelt (Åbo Akademi) NY
  • Lasse Svens (Stiftelsen för Åbo Akademi)
  • Ulrica Karp (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)
  • Stefan Malm (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur) NY
  • Harriet Ahlnäs (Utbildningsstiftelsen Sydväst)


Bolagsstämman fastställde valet av personal- och studeranderepresentant:

  • Camilla Ribacka, personalrepresentant
  • Wilma Westerlund, studeranderepresentant


Till ordförande valdes enhälligt Johan Aura.


Styrelsen tackade avgående styrelsemedlemmarna Fritjof Sahlström och Samuel Broman för deras arbete i styrelsen.

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson och som sekreterare förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir.

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"