8.6.2021

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi valde ny styrelse 2021

Yrkeshogskolan Novia flagga

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har hållit bolagsstämma den 7 juni 2021. Bolagsstämman tackade styrelse och verkställande direktören för en resultatrik verksamhet under året 2020 och beviljade dem ansvarsfrihet.

På bolagsstämman valdes en ny styrelse.

  • Moira von Wright (Åbo Akademi)
  • Fritjof Sahlström (Åbo Akademi)
  • Lasse Svens (Stiftelsen för Åbo Akademi)
  • Ulrica Karp (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)
  • Samuel Broman (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)
  • Johan Aura (Utbildningsstiftelsen Sydväst)
  • Harriet Ahlnäs (Utbildningsstiftelsen Sydväst), ny


Bolagsstämman fastställde valet av personal- och studeranderepresentant:

  • Camilla Ribacka, personalrepresentant
  • Wilma Westerlund, studeranderepresentant, ny


Till ordförande valdes enhälligt Moira von Wright.

Styrelsen tackade avgående styrelsemedlemmarna Kaj-Gustaf Bergh och Jonas Solvin för deras arbete i styrelsen.

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson och som sekreterare förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir.

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"