15.6.2020

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi valde ny styrelse

bild på ett av Novias hus

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har hållit bolagsstämma den 15 juni 2020. Bolagsstämman tackade styrelse och verkställande direktören för en resultatrik verksamhet under året 2019 och beviljade dem ansvarsfrihet. 

På bolagsstämman valdes en ny styrelse.

• Moira von Wright (Åbo Akademi)
• Fritjof Sahlström (Åbo Akademi)
• Ulrica Karp (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)
• Samuel Broman (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)
• Johan Aura (Utbildningsstiftelsen Sydväst)
• Kaj-Gustaf Bergh (Utbildningsstiftelsen Sydväst)
• Lasse Svens (Stiftelsen för Åbo Akademi)

Bolagsstämman fastställde valet av personal- och studeranderepresentant:

• Camilla Ribacka, personalrepresentant
• Jonas Solvin, studeranderepresentant, studerar på utbildningen produktionsekonomi, ingenjör

Till ordförande valdes enhälligt Kaj-Gustaf Bergh.

Styrelsen tackar avgående styrelsemedlem Mats Lindfelt för hans arbete i styrelsen.
Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson och som sekreterare förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir.


Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Gå till "Pressmeddelanden"