11.6.2012

2012 års Victor-stipendiat på bachelor-nivå från Novia

Linda Varoma som avlagt sin medianomexamen våren 2011 vid Yrkeshögskolan Novia i Nykarleby har av Hasselblad Stiftelsen i Göteborg utsetts till årets Victor-stipendiat på Bachelor-nivå.

Juryns motivering: Årets vinnare på Bachelor-nivå är Linda Maria Varoma för hennes serie The Singing Neighbour (hennes lärdomsprov från Novia). Denna typologiska serie föreställande sångscener visar/avslöjar en öppen och undersökande inställning till världen. Bilderna erbjuder tolkningar av specifika miljöer. Den medföljande texten ger ett djupare perspektiv och en känsla för undersökningar av social och kulturell karaktär. Det finns en ovanlig noggrannhet i bilderna. Den här exaktheten förstärker känslan av skörhet och gör de formella kompositionerna till bilder där kollektiva historier anas i bakgrunden.

Om Victor-stipendierna
Ändamålet med Hasselbladstiftelsens prestigefulla utbildningsstipendier inom fotografi Victor-stipendierna är att främja vidareutbildning vid välrenommerade utomnordiska institutioner på s.k. postgraduate-nivå. Två stipendier delas ut – det ena för en ettårig Master-utbildning i England och det andra för sex månaders ateljéstipendium i New York. Urvalet till stipendierna är utformad som en tävling där 8-10 finalister får ställa ut sina verk i Hasselblad Center. I samband med vernissage av utställningen utser internationellt kända fotoexperter på uppdrag av stiftelsen stipendiaterna. Vinnaren av 2012 års Victor-stipendium i Bachelor-gruppen kommer att erbjudas en ettårig Master-utbildning i England vid antingen the Glasgow School of Art eller vid the University for the Creative Arts, Farnham. Stipendiebeloppet för stipendiet till England är GBP 20.000 och det ska skall täcka eller bidraga till kursavgifter, kostnader för resor och uppehälle.

Varoma deltar också i utställningen Ny nordisk fotografi som pågår till mitten av augusti på Hasselblad center i Göteborg. Hon har även tidigare rönt internationella framgångar bland annat som finalist i Emma Prize 2010 och Student Focus (studerandetävling arrangerad av World Photo Organization) 2011.

Mera information om Viktor-stipendiet:
http://www.hasselbladfoundation.org/the-victor-fellowships/sv/

Mera information om den internationellt erkända Hasselblads Stiftelsen:
http://www.hasselbladfoundation.org/hasselblad-foundation/sv/

Om utbildningsprogrammet:
Utbildningsprogrammet mediakultur (240 studiepoäng) har antagning nästa gång 2013,

http://www.novia.fi/utbildning/kultur/mediakultur/

Tilläggsuppgifter:
Linda Varoma, mobil 040 766 8470.
Yrkeshögskolan Novia, Programansvarig Lars Rebers, mobil 050 538 6906.

Gå till "Pressmeddelanden"