Rektor, ledningsgrupp, huvudförtroendeman

Nedan kan du ladda ner våra pressbilder. Mera om ledningsgruppen kan du läsa på vår webbsida.

Rektor

Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson

Ledning

Kjell Heir
Eva Matintupa
Eva Sandberg-Kilpi
Therése Nyström-Saaristo
Johanna Liinamaa
Kristian Blomqvist
Camilla Ekman
Håkan Omars

Huvudförtroendeman

Katarina Vironen, huvudförtroendeman