21.9.2020

Yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät till utexaminerade 2015

examen2015 nyhet

Under hösten undersöks utexaminerade yrkeshögskolestuderandes karriärvägar för tredje gången på riksomfattande nivå. Undersökningen som startar 15 oktober kommer att samla information om de utexaminerades sysselsättning och belåtenhet med sin karriär och examen. Enkäten skickas till personer som slutförde sina yrkeshögskolestudier för fem år sedan, alltså alla som utexaminerades 2015. 

En del av frågorna används också som mätare på yrkeshögskolornas kvalitativa sysselsättning. På basis av dessa frågor bestäms 3 % av yrkeshögskolornas basfinansiering. 

”Våra tidigare studerandes erfarenheter är väldigt värdefulla. Yrkeshögskolan Novia utexaminerade 674 studerande år 2015. Vi hoppas att alla dessa ska delta i enkäten så att vi får en så heltäckande bild som möjligt. Det hjälper oss att både utveckla dagens utbildning och svara till behov av fortbildning” säger rektor Örjan Andersson. 

”Ifjol fick Novia näst mest svar i karriärundersökningen bland alla yrkeshögskolor i landet och vi är jättestolta över resultatet. Som alumnkoordinator hoppas jag innerligt att vi år kommer att vara bäst i Finland på detta och räknar med att Novias alumner hjälper oss att nå toppen genom att fylla i enkäten” säger Novias alumnkoordinator Isabella Alén.


Ytterligare information fås av 
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286 
Yrkeshögskolan Novia, alumnkoordinator Isabella Alén, tfn 050 472 7805 

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803 

 

Gå till "Nyheter"