25.10.2013

Yrkeshögskolan Novia stöder teknikstuderande idrottare Richardsson och Finnholm i Vasa

Novia och långdistanslöparna Camilla Richardsson och Jimmy Finnholm har kommit överens om marknadsföringssamarbete för åren 2013-2014. Novia är nöjd med att ha studerande på yrkeshögskolan som kan delta på bl a mässor och marknadsföring högskolan.

Camilla Richardsson studerar första året teknik på utbildningen maskin och produktionsteknik och Jimmy Finnholm studerar första året på utbildningen el- och automationsteknik i Vasa och båda hör till Vasaregionens idrottsakademi.

Sponsoreringen av Richardsson och Finnholm är en investering i att bygga varumärket Novia. Vi betonar i vår sponsorverksamhet en tydlig koppling mellan Novias målgrupper och våra utbildningar. Resultatet att detta samarbete är att Novia syns via idrottarna på deras kläder och via deras hemsidor.

Idrottarna är unga, entusiastiska och hängivna, de tar tag i möjligheter och vill vara bäst inom sitt område, dessa argument passar bra in i marknadsföringen av Novia. Högskolan kommer bl a att dra nytta av samarbetet på Knowhow mässan i Botniahallen, studiemässor och andra evenemang som riktar sig till potentiella sökande. Novia ser det som fint att unga personer som studerar hos oss kan medverka i vår studeranderekrytering. De är också båda bra förebilder för unga människor.

Gå till "Nyheter"