26.4.2013

Yrkeshögskolan Novia har dimitterat följande personer under tiden 25.1-26.4.2013

Observera att postfixet (YH) och (högre YH) i examenstiteln hör till och uttrycker att det är fråga om en högskoleexamen (F352/2003).

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)
Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK))

Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik (Kone- ja tuotantotekniikka), Vasa
Norrdahl Philip, Korsnäs

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi (Tuotantotalous), Vasa
Granlund Daniel, Malax
Hannus Jonas, Åbo
Nuri Tomasz, Mariehamn
Persson Carl, Vasa

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Vasa
Bengs Dennis, Vasa
Nygård Niklas, Pedersöre
Stolpe Mats, Malax

Utbildningsprogrammet för automationsteknik och IT (Automaatio- ja tietotekniikka), Raseborg
Bäcksbacka Samuel, Pargas
Ljungqvist Alexander, Kyrkslätt
Mäisti John-Oskar, Borgå
Silin Benjamin, Esbo

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Vasa
Nordberg Linda, Jakobstad
Nylund Joakim, Malax
Östman Markus, Pargas

Utbildningsprogrammet för sjöfart (Merenkulku), Åbo
Examen: Sjökapten (YH) (Merikapteeni (AMK))
Koskinen Miikka, Nådendahl
Lindroos Niklas, Åbo
Rosenberg Robin, Åbo

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap (högre YH) (Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)), Vasa
Examen: Ingenjör (högre YH) (Insinööri (ylempi AMK))
Bagge Sofia, Vasa
Brax Mikael, Vasa

Utbildningsområde: Kultur (Kulttuuriala)

Utbildningsprogrammet i formgivning (Muotoilu), Åbo
Examen: Formgivare (YH) (Muotoilija (AMK))
Viljanen Taru, Åbo

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Vasa
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))
Björkqvist Thomas, Korsholm
Ekman Linda, Pedersöre

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Åbo
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))
Ezeagbor Anette, Åbo
Himmelroos Daniel, Åbo
Kalmi Ulrica, Raseborg

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Vasa
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))
Edsvik Sara, Kronoby
Klemets Alexandra, Närpes
Storfors Camilla, Malax
Söderberg Heidi, Vasa

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Åbo
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))
Söderbacka Nina, Kronoby
Witting Ann-Louise, Vasa

Utbildningsprogrammet för skönhetsbranschen (Kauneusala), Vasa
Examen: Estenom (YH) (Estenomi (AMK))
Antell Jannika, Korsholm
Norrgård Annika, Kristinestad
Wikman Susanna, Korsholm

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet (Luonnonvara- ja ympäristöala)

Utbildningsprogrammet för skogsbruk och miljö (Metsätalous ja ympäristösuunnittelu), Raseborg
Examen: Miljöplanerare (YH) (Ympäritösuunnittelija (AMK))
Qvarnström Martina, Raseborg

Utbildningsprogrammet för landskapsplanering (Maisemasuunnittelu), Raseborg
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))
Karinoja Jenny, Helsingfors
Mäkinen Lotta, Helsingfors

Utbildningsprogrammet för miljöplanering (Ympäristösuunnittelu), Raseborg
Examen: Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))
Kollin Johanna, Raseborg

Utbildningsprogrammet i lantbruksnäringarna (Maatalous), Raseborg
Examen: Agrolog (YH) (Agrologi (AMK))
Nynäs Andreas, Larsmo

Utbildningsprogrammet i trädgårdsnäring (Puutarhatalous), Esbo
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))
Taskunen Linda, Esbo

Utbildningsprogrammet för Integrated Coastal Zone Management, Raseborg
Examen: Bachelor of Natural Resources / Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))
Kujansuu Martti, Vanda
Palkeinen Anne, Träskända

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Åbo
Examen: Tradenom (Tradenomi)
Nord Camilla, Nykarleby

Utbildningsområde: Det humanistiska och pedagogiska området (Humanistinen ja kasvatusala)

Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete (Kansalaistoiminta ja nuorisotyö), Åbo
Examen: Samhällspedagog (YH) (Yhteisöpedagogi (AMK))
Kronqvist Joel, Karleby
Österberg Charlotta, Borgå

Gå till "Nyheter"