31.5.2013

Yrkeshögskolan Novia har 31.5.2013 dimitterat

Yrkeshögskolan Novia har 31.5.2013 dimitterat.

Observera att postfixet (YH) och (högre YH) i examenstiteln hör till och uttrycker att det är fråga om en högskoleexamen (F352/2003).

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)
Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK))
Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik (Kone- ja tuotantotekniikka), Vasa

Ahlström Mikael, Ylöjärvi
Blomqvist Petri, Pargas
Buss Leif, Vörå
Eurs Niklas, Vörå
Fagerlund Robert, Pedersöre
Forsell Joakim, Kronoby
Granqvist Kristian, Pedersöre
Grynngärds Martin, Vasa
Hanhimäki Jani, Vörå
Hanner Tobias, Vörå
Hatt Björn, Pedersöre
Hed Alexander, Närpes
Holmström Robin, Vörå
Isolammi Petter, Malax
Johansson Jonas, Borgå
Johansson Max, Pargas
Kalander Mathias, Vörå
Kannelhovi Anders, Korsholm
Knifsund Markus, Karleby
Löfvik Sebastian, Pedersöre
Pesola Patrik, Larsmo
Rotkirch Robert, Vasa
Sandgärds Björn, Kristinestad
Segerstam Henry, Nykarleby
Smedman Mats, Korsholm
Stenman Edward, Korsholm
Sundfors Sebastian, Karleby
Söderberg David, Korsholm
Uunila Joni, Larsmo
Wargh Patrik, Karleby
Widner Sakarias, Korsholm
Wikström Ulf, Korsholm
Vuojärvi Mattias, Kronoby

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi (Tuotantotalous), Vasa

Finskas Daniel, Nykarleby
Forsén Nina, Vasa
Holm Anna, Korsholm
Holm Rasmus, Kristinestad
Klockars Jonatan, Närpes
Krook Tobias, Jakobstad
Nordström Markus, Vasa
Norrbäck Malin, Jakobstad
Nylund Jakob, Pedersöre
Rasmus Sofie, Karleby
Rytikoski Mathias, Vasa
Sandström Adam, Malax
Sippus Victoria, Korsholm
Sundqvist Henrik, Vasa
Svanbäck Andreas, Jakobstad
Wikblad Alexander, Jakobstad

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Vasa

Dahl Johan, Korsholm
Ehrs Johan, Vasa
Granlund Robin, Pedersöre
Liang Hui, Vasa
Lindroos Paul-Henrik, Vasa
Malm Jonathan, Vasa
Nybjörk Markus, Korsnäs
Nygård Björn, Kaskö
Roslund Staffan, Nykarleby
Storås Dan, Närpes
Wargh Joakim, Karleby
Xue Xiaoguo, Kina

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Vasa

Järnström Niklas, Vörå
Kullbäck Christian, Vasa

Utbildningsprogrammet för automationsteknik och IT (Automaatio- ja tietotekniikka), Raseborg

Lahti Marko, Hangö
Rosenblad Niklas, Raseborg

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Vasa

Biskop Rickard, Karleby
Dahlbäck Yvonne, Närpes
Forsström Patricia, Pedersöre
Hansson Andre, Kronoby
Helsing Mats, Vörå
Hongell Lotta, Pedersöre
Huggare Daniel, Kronoby
Häggdahl Camilla, Korsnäs
Ingves Nicklas, Närpes
Klemets Johan, Vörå
Norrgård Fredrik, Vörå
Råholm Susanna, Malax
Rönnlund Oscar, Kristinestad
Ström Johan, Korsholm
Sundblom John, Pargas
Westlin Lisette, Nykarleby

Utbildningsprogrammet för lantmäteriteknik (Maanmittaustekniikka), Vasa

Fröberg Robin, Pargas

Utbildningsprogrammet för miljöteknik (Ympäristötekniikka), Vasa

Willfors Andreas, Vasa

Utbildningsprogrammet för sjöfart (Merenkulku), Åbo
Examen: Sjökapten (YH) (Merikapteeni (AMK))

Aschan Richard, Esbo
Huovinen Tomi, Helsingfors

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap (högre YH) (Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)), Vasa
Examen: Ingenjör (högre YH) (Insinööri (ylempi AMK))

Lempinen Kimmo, Raseborg
Nordlund Tommy, Jakobstad
Nyqvist Thomas, Korsholm
Oriander Thomas, Esbo
Polenius Monica, Raseborg

Utbildningsområde: Kultur (Kulttuuriala)
Utbildningsprogrammet för bildkonst (Kuvataide), Jakobstad
Examen: Bildkonstnär (YH) (Kuvataiteilija (AMK))

Backlund Alexandra, Nykarleby
Enges Fredrik, Mariehamn
Sandås Johan, Nykarleby

Utbildningsprogrammet i mediakultur (Viestintä), Jakobstad
Examen: Medianom (Medianoomi (AMK))

Enlund Lina, Pedersöre
Halonen Maarit, Sonkajärvi
Hillbom Fredrik, Sverige
Hyyppä Emmi, Karleby
Kjellman Eva-Stina, Jakobstad
Kokkonen Elise-Anette, Esbo
Lepistö Inari, Vasa
Nabb Niklas, Korsholm
Penttilä Salla, Lempäälä
Rissanen Aino, Borgå
Vuokola Aino, Tammerfors

Utbildningsprogrammet för musik (Musiikki), Jakobstad
Examen: Musikpedagog (YH) (Musiikkipedagogi (AMK))

Askolin Erica, Jakobstad
Candolin Rasmus, Raseborg
Lökström Jessica, Vanda
Ojala Benny, Närpes

Utbildningsprogrammet i scenkonst (Esittävä taide), Vasa
Examen: Dramainstruktör (YH) (Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK))

Gråhn Minni, Åbo
Ikonen Josefin, Esbo
Kiikka Bibi, Vasa
Kolppanen Jahorina, Korsholm
Olkkola Malin, Vasa
Sigfrids Amanda, Vasa
Valkama Minna, Lovisa
Wingren Christina, Vasa

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Vasa
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))

Ahlbäck Jenny, Malax
Ahlström Emma, Malax
Jaatinen Laura, Korsholm
Johansson Sofia, Larsmo
Kurikkala Sara, Karleby
Lehtinen Janette, Vasa
Nordmyr Alexandra, Korsnäs
Norrback Daniel, Närpes
Nyfelt Tina, Larsmo
Nyholm Alexandria, Vörå
Ranta-Nilkku Emilia, Uleåborg
Ström Sara, Vasa
Södergran Linda, Korsnäs
Söderqvist Anette, Korsholm
West Mikaela, Pedersöre
Wikström Sonja, Karleby

Examen: Hälsovårdare (YH) (Terveydenhoitaja (AMK))

Björk Josefin, Karleby
Frände Sandra, Vörå
Johansson Malin, Korsholm
Liljeqvist Sandra, Nykarleby
Mattsson Hanna, Pedersöre
Nyman Pernilla, Nykarleby
Rosenberg Anna, Vörå
Snellman Linda, Larsmo
Ström Cecilia, Malax
Valsberg Sandra, Vörå

Degree Programme in Nursing, Vasa
Examen: Sjukskötare (YH), Bachelor of Health Care (Sairaanhoitaja (AMK))

Owusu Joanna, Karleby

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Vasa
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))

Granholm Johanna, Vasa
Krokvik Minttu, Vörå
Kullbäck Charlotta, Vasa
Käld Nina, Vasa
Mäkinen Karita, Vasa
Nyholm Anna-Karin, Nykarleby
Näsman Tina, Nykarleby
Sandell Tanja, Pedersöre
Sippus Marina, Korsholm
Sundqvist Milena, Jakobstad

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Åbo
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))

Eksten Charlotta, Åbo

Utbildningsprogrammet för skönhetsbranschen (Kauneudenhoitoala), Vasa
Examen: Estenom (YH) (Estenomi (AMK))

Snellman Paula, Åbo

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet (Luonnonvara- ja ympäristöala)
Utbildningsprogrammet för landskapsplanering (Maisemasuunnittelu), Raseborg
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))

Vanamo Anna, Helsingfors

Utbildninsprogrammet i trädgårdsnäring (Puutarhatalous), Esbo
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))

Brandt Joakim, Helsingfors

Utbildningsområde: Det naturvetenskapliga området (Luonnontieteiden ala)
Utbildningsprogrammet i informationsbehandling (Tietojenkäsittely), Raseborg
Examen: Tradenom (Tradenomi)

Forsgård Simon, Nykarleby

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Raseborg
Examen: Tradenom (Tradenomi)

Lindberg Lena, Raseborg

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Åbo
Examen: Tradenom (Tradenomi)

Ahokas Jenny, Pargas
Back Susanna, Vasa
Huldén Mikael, Åbo
Kotka Annamari, Åbo
Kronman Mario, Kristinestad

Utbildningsområde: Det humanistiska och pedagogiska området (Humanistinen ja kasvatusala) Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete (Kansalaistoiminta ja nuorisotyö), Åbo
Examen: Samhällspedagog (YH) (Yhteisöpedagogi (AMK))

Rosenqvist Johanna, Raseborg

Gå till "Nyheter"