14.6.2013

Yrkeshögskolan Novia har 14.6.2013 dimitterat

Observera att postfixet (YH) och (högre YH) i examenstiteln hör till och uttrycker att det är fråga om en högskoleexamen (F352/2003).

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)
Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK))

Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik (Kone- ja tuotantotekniikka), Raseborg
Blomqvist Mikael, Kimitoön

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi (Tuotantotalous), Vasa
Mann Dennis, Korsnäs

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Raseborg
Järvinen Sebastian, Sibbo

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Vasa
Wickman Anders, Närpes

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Vasa
Kuusisaari Niklas, Pedersöre

Utbildningsprogrammet för automationsteknik och IT (Automaatio- ja tietotekniikka), Raseborg
Forsell Janne, Pargas
Holm Tomi, Raseborg
Lavonen Ville, Pargas
Niemi Wille, Hangö

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Raseborg
Antman Robin, Kyrkslätt
Björklund Charlotte, Pargas
Björkqvist Erik, Kyrkslätt
Ekman Rickhard, Lappträsk
Flythström Kenneth, Sjundeå
Juslenius Robert, Raseborg
Järvinen Niklas, Esbo
Karlsson Jimi, Borgå
Nykänen Janne, Raseborg
Nylund Jonathan, Raseborg
Nylund Kjell, Raseborg
Ovaskainen Rasmus, Lovisa
Puusa Tom, Raseborg

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Vasa
Hagman Emil, Vasa
Löflund Frans, Jakobstad
Sjöberg Fredrik, Korsholm

Utbildningsprogrammet för lantmäteriteknik (Maanmittaustekniikka), Vasa
Björklund Anders, Jakobstad

Utbildningsprogrammet för arbetsledning inom byggnadsbranschen (Rakennusalan työnjohto), Raseborg
Examen: Byggmästare (YH) (Rakennusmestari (AMK))

Nordström Johan, Raseborg

Utbildningsprogrammet för sjöfart (Merenkulku), Åbo
Examen: Sjökapten (YH) (Merikapteeni (AMK))

Grankull Andreas, Kristinestad
Grönroos Chris, Pargas
Husell Stephan, Åbo
Jokinen Jussi, Åbo
Lapintie Lari, Åbo
Nieminen Jarkko, Åbo
Rämö Sauli, Vanda
Slätis Benjamin, Borgå
Tolvanen Reija, Åbo
Venäläinen Tiina, Kotka
Westilä Samuli, Åbo

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap (högre YH) (Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)), Vasa
Examen: Ingenjör (högre YH) (Insinööri (ylempi AMK))

Schoultz Anna, Vasa

Utbildningsområde: Kultur (Kulttuuriala)

Utbildningsprogrammet i formgivning (Muotoilu), Åbo
Examen: Formgivare (YH) (Muotoilija (AMK))

Ax Kathina, Helsingfors
Bodner Sarah, Tusby
Corin Anu, Karleby
Eklund Bette, S:t Karins
Eklund Jennie, Malax
Håkansson Linda, Vasa
Häggblom Lina, Karleby
Kivikangas Linda, Jakobstad
Lahtinen Emelie, Vasa
Langh Henrica, Åbo
Leino Petra, Åbo
Neulanen Iia, Åbo
Nordman Petronella, Vasa
Reite Anna, Norge
Sarén Elina, Åbo
Snellman Alexandra, Larsmo
Snellman Anna, Vasa

Utbildningsprogrammet i mediakultur (Viestintä), Jakobstad
Examen: Medianom (Medianoomi (AMK))

Nikander Daniel, Nykarleby

Utbildningsprogrammet för musik (Musiikki), Jakobstad
Examen: Musikpedagog (YH) (Musiikkipedagogi (AMK))

Kerbs Charlotta, Pedersöre

Examen: Musiker (YH) (Muusikko (AMK))
Heikkilä Sanna, Ylivieska
Laakso Katariina, Vasa
Vasara Hannu, Vanda

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Vasa
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))

Backlund Gunilla, Vörå
Borg Johanna, Närpes
Bäckström Johanna, Kronoby
Enqvist Ingegerd, Larsmo
Fagerholm Heidi, Larsmo
Grankulla Emma, Larsmo
Klemets Susann, Jakobstad
Kåll Madelene, Nykarleby
Lassfolk Ida, Pedersöre
Laxström Mikaela, Kronoby
Lund Pia, Vasa
Lundström Nina, Korsholm
Peltola Monika, Jakobstad
Rönnqvist Joakim, Vasa
Sundqvist Sara-Marie, Jakobstad
Svenlin-Södö Lisen, Pedersöre
Wannäs Anniina, Nykarleby
Wikström Yvonne, Närpes
Värnström Ann-Mari, Pedersöre
Åkerlund Heidi, Pedersöre

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Åbo
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))

Haglund Janina, Pargas

Examen: Hälsovårdare (YH) (Terveydenhoitaja (AMK))
Bergman Jeanette, Pargas
Blom Yasmine, Mariehamn
Fagerholm Natalie, Raseborg
Karlsson Lina, Mariehamn
Klemets Sofia, Åbo
Mattsson Ellinor, Borgå
Mäkelä Paula, Pargas
Nylund Emilia, Åbo
Piesanen Jenny, Raseborg
Pyöli Susanna, Åbo
Sjöholm Henrika, Kimitoön
Von Zweygbergk Kaisa-Maija, Åbo

Degree Programme in Nursing, Vasa
Examen: Sjukskötare (YH), Bachelor of Health Care (Sairaanhoitaja (AMK))

Birech Josphat, Kenya

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Vasa
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))

Azimi Diana, Vasa
Nordmyr Karin, Vörå
Rönn Malin, Korsholm
Sjöblom Mikaela, Nykarleby
Svartsjö Heidi, Vasa

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Åbo
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))

Bäck Annika, Malax
Fagerström Teresa, Åbo
Höglund Sarah, Jakobstad
Lundell Emelie, Åbo
Mattsson Linda, Kimitoön
Norrback Erica, Pedersöre
Oldenburg Annika, Åbo
Ravall Bodil, Åbo
Roiha Maria, Lojo
Stenberg Susann, Lovisa
Öfverström-Sundqvist Yvonne, Hammarland
Östman Hanna, Vasa

Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård (Kliininen asiantuntija), Vasa
Examen: Sjukskötare (högre YH) (Sairaanhoitaja (ylempi AMK))

Fant Pernilla, Korsholm
Forss Ann-Christine, Korsholm
Jakobsson Sigbritt, Korsholm
Nyman-Klavus Gunilla, Korsholm
Svahn Helena, Korsholm

Utbildningsprogrammet för utveckling och ledarskap (Kehittäminen ja johtaminen), Åbo
Examen: Sjukskötare (högre YH) (Sairaanhoitaja (ylempi AMK))

Ackrén Lotten, Pargas

Examen: Socionom (högre YH) (Sosionomi (ylempi AMK))
Gröndahl Susanna, Pargas
Havia Sara, Pargas

Utbildningsprogrammet för skönhetsbranschen (Kauneudenhoitoala), Vasa
Examen: Estenom (YH) (Estenomi (AMK))

Bonn Henrika, Mariehamn
Tuomela Hanna, Malax
Törnroos Ida-Lotta, Raseborg

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet (Luonnonvara- ja ympäristöala)

Utbildningsprogrammet för skogsbruk (Metsätalous), Raseborg
Examen: Skogsbruksingenjör (YH) (Metsätalousinsinööri (AMK))

Brunström Jonas, Raseborg
Suutari Henri, Kotka

Utbildningsprogrammet för skogsbruk och miljö (Metsätalous ja ympäristö), Raseborg
Examen: Skogsbruksingenjör (YH) Metsätalousinsinööri (AMK))

Hansson Anders, Lappträsk
Svartsjö Marco, Kronoby

Examen: Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnitelija (AMK))
Kihlström Maria, Raseborg
Timonen Henna, Pargas

Utbildningsprogrammet för landskapsplanering (Maisemasuunnittelu), Raseborg
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))

Holmstén Salla, Lahtis

Utbildningsprogrammet för miljöplanering (Ympäristösuunnittelu), Raseborg
Examen: Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))

Lundin Sofie, Vasa

Utbildningsprogrammet för hållbar utveckling (Kestävä kehitys). Raseborg
Examen: Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))

Nurmi Marco, Åbo

Utbildningsprogrammet för landsbygdsnäringarna och landskapsplanering (Maaseutu ja maisemasuunnittelu), Raseborg Examen: Agrolog (YH) Agrologi (AMK))
Frönäs Andreas, Närpes
Ingves Simon, Kristinestad
Koho Elin, Lovisa
Lempinen Veronica, Raseborg
Norrvik Mathias, Kristinestad
Rönn Sofia, Pedersöre
Skog Ida, Jakobstad

Utbildningsprogrammet i lantbruksnäringarna (Maatalous), Raseborg
Examen: Agrolog (YH) (Agrologi (AMK))

Berg Marcus, Kristinestad
Mårtenson Jesse, Mörskom
Nyström Mickel, Pargas

Utbildninsprogrammet i trädgårdsnäring (Puutarhatalous), Raseborg
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))

Sewón Miriam, Åbo

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Raseborg
Examen: Tradenom (Tradenomi)

Blomberg Annika, Raseborg
Gerkman Annica, Raseborg

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Åbo
Examen: Tradenom (Tradenomi)

Carlson Sandra, Korsholm
Lindström Max, Hangö
Nordman Staffan, Sjundeå
Nyberg Frida, Hangö
Väisänen Leena, Åbo
Öhberg Ingrid, Mörskom

Utbildningsområde: Det humanistiska och pedagogiska området (Humanistinen ja kasvatusala)

Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete (Kansalaistoiminta ja nuorisotyö), Åbo Examen: Samhällspedagog (YH) (Yhteisöpedagogi (AMK))
Andersson Liselotte, Åbo
Erlands Essi, Åbo
Storbacka Mariella, Kimitoön

Utbildningsområde: Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (Matkailu-, ravitsemis- ja talousala)

Utbildningsprogrammet för turism (Matkailu), Åbo
Examen: Restonom (YH) (Restonomi (AMK))

Boström Ann-Sofi, Ekenäs
Eriksson Viktor, Kimitoön
Friis Tanja, Karleby
Granholm Johanna, Jakobstad
Hagner Lina, Korsholm
Hiltunen Tony, Jakobstad
Lindgren Josephine, Raseborg
Lindholm Laura, Åbo
Lindström Ann-Charlott, Kimitoön
Möller Lina, Korsholm
Palomäki Jenna, Åbo
Sjödahl Ida, Åbo
Vuorio Anna, Raseborg

Gå till "Nyheter"