8.9.2020

Yrkeshögskolan Novia flaggar för Pride

Prideflaggor

Yrkeshögskolan Novia är en av flera yrkeshögskolor som uppmärksammar jämlikhet och mångfald under prideveckan. Bland annat hissas regnbågsflaggan på Novias campus.

Prideveckan pågår 7-13.9.2020 och lyfter fram lika rättigheter för alla oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Flera yrkeshögskolor hissar prideflaggan på sina campusområden samt uppmärksammar prideveckan på olika sätt i sin kommunikation och på sociala medier.

Jämlikhet är en viktig del av Novias värdegrund och högskolan arbetar kontinuerligt för öppenhet, tolerans och ansvar. Högskolan har bland annat en plan för jämställdhet och likabehandling som omfattar både studenter och personal. Planen innehåller tydliga direktiv för principer, verksamhetsmodeller och målsättningar.


Genom att delta i prideveckan vill Novia understryka att ett hållbart och öppet samhälle innebär samma rättigheter och möjligheter för alla.

"Att känna sig trygg och accepterad i en grupp är något vi alla vill. För att man ska trivas med sina studier och studievänner vill man känna sig tillåten att vara den man är. Samhället har kommit långt när det kommer till acceptans av HBTQIA+ personer, men ännu finns det mycket att kämpa för. För HBTQIA+ personer är det en vardaglig kamp, inte bara med homofobi och åsikter, kommentarer, blickar osv. från andra människor. Utan också med egna känslor och tankar. Alla ska få känna sig accepterade både av andra människor men också av sig själv. Pride är inte bara för HBTQIA+ rörelsen, utan för alla. Ska man lyckas öka acceptansen och sprida budskapet behövs vi alla. Tillsamman kan vi stå upp för ett jämlikt samhälle där normen är olikheter", säger Novium PR-ansvariga Linus Mäkelä och styrelseordförande Eliina Sarinko.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Studerandekåren Novium, styrelseordförande Eliina Sarinko tfn 040 676 2535

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Gå till "Nyheter"