15.6.2016

Webbsidan finlandhealth.fi har lanserats

LL 20130523 novia 7

På portalen finlandhealth.fi finns hela landets kunnande inom social- och hälsoområdet samlat på en plats.  Sidan uppdateras kontinuerligt, och målet med portalen är att marknadsföra den finländska kunskapen utomlands och möjliggöra ett utökat, internationellt samarbete.

I portalen beskrivs Yrkeshögskolan Novias utbildningar i text, bilder samt videoklipp. Även forskningen inom området presenteras.  

Gå till "Nyheter"