12.11.2021

Victoria Blomqvist får DIFF:s stipendium för god teknisk svenska

Victoria Blomqvist

Novias alumn Victoria Blomqvist som studerat till Ingenjör (YH), produktionsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa, premieras för sitt examensarbete av DIFF - ingenjörerna i Finland. 

I samband med svenska dagen premierar DIFF – Ingenjörerna i Finland författare av förtjänta examensarbeten skrivna på svenska. Arbetena skall gälla tekniska ämnen vid yrkeshögskolor i Finland och vara godkända under år 2020.

Victoria Blomqvist examensarbete "Lönsamhetsanalys av insourcing för användarmanualer: Kostnadsanalys och jämförelse av olika system och processer för manualhantering" premieras med 500 euro för välskriven teknisk svenska. 

Blomqvist har studerat Ingenjör (YH), produktionsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia Campus Vasa och erhöll sin ingenjörsexamen sommaren 2020.

Avsikten med stipendiet är att stimulera och uppmana samtliga studeranden inom tekniska ämnen till att uttrycka sig och skriva rapporter och avhandlingar på en god och läsvärd svenska, skriver DIFF i ett pressmeddelande 

"Vi känner till att finlandssvenska ingenjörer är eftertraktade på den inhemska marknaden och därför ser vi det som viktigt att redan under studien premiera ingenjörsstuderande och uppmuntra dem till att satsa på sina studier", säger Viktor Kock, verksamhetsledare för DIFF.

 

 

Gå till "Nyheter"