27.11.2015

Utexaminerade vid Yrkeshögskolan Novia augusti-november 2015

Yrkeshögskolan Novia har 28.8-27.11.2015 dimitterat

Yrkeshögskolan Novia har den stora glädjen att utexaminera under augusti-november. Vi önskar er all lycka och framgång i arbetslivet! Postfixet (YH) och (högre YH) i examenstiteln hör till och uttrycker att det är fråga om en högskoleexamen (F352/2003).

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation
Examen: Ingenjör (YH)

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi, Vasa

Ek Christoffer, Korsholm
Skinnars Björn, Närpes

Utbildningsprogrammet för elektroteknik, Vasa

Björknäs Jimmy, Malax
Tunkkari Kasper, Kronoby
Utbildningsprogrammet för informationsteknik, Vasa
Westin Matias, Pedersöre

Utbildningsprogrammet för automationsteknik och IT, Raseborg

Nilsdorff Andreas, Pargas
Utbildning inom byggnads- och samhällsteknik, Vasa
Kronqvist Andreas, Larsmo

Utbildningsprogrammet för Environmental Engineering, Vasa
Examen: Bachelor of Engineering / Ingenjör (YH)

Cui Nan, Kina

Utbildningsprogrammet för sjöfart, Åbo
Examen: Sjökapten (YH)

Kotro Tapio, Helsingfors

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap (högre YH), Vasa
Examen: Ingenjör (högre YH)

Beijar Christina, Vasa
Isaksson Stefan, Vasa
Rodriquez Juan, Vasa

Utbildningsområde: Kultur

Utbildningsprogrammet i formgivning, Åbo
Examen: Formgivare (YH)

Elgabsi Sivann, Pargas
Flander Michaela, Esbo
Fridlund Belinda, Nykarleby

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet

Utbildningsprogrammet för vård, Åbo
Examen: Hälsovårdare (YH)

Stark Emilia, Borgå

Degree Programme in Nursing, Vasa
Examen: Bachelor of Health Care / Sjukskötare (YH)

Bojappan Veerakamaraj Prabhu, Indien
Utbildningsprogrammet för det sociala området, Vasa

Examen: Socionom (YH)

Björk Rosita, Korsholm
Kvist Micaela, Pedersöre
Lindedahl Sissi, Korsholm
Linna Marica, Vasa
Vesterlund Emma, Närpes

Utbildningsprogrammet för det sociala området, Åbo
Examen: Socionom (YH)

Björklund-Sjöholm Solveig, Åbo

Utbildningsprogrammet för avancerad klinisk vård (högre YH), Vasa
Examen: Sjukskötare (högre YH)

Hedman Ulrika, Korsholm
Huhtanen Mari, Övertorneå
Rännare Maria, Övertorneå

Utbildningsområde: Det naturvetenskapliga området
Utbildningsprogrammet i informationsbehandling, Raseborg

Examen: Tradenom (YH)
Grönmark Markus, Raseborg

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet

Utbildningsprogrammet för Sustainable Coastal Management, Raseborg
Examen: Bachelor of Natural Resources / Miljöplanerare (YH)

Evtushenko Mikhail, Ryssland

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Åbo
Examen: Tradenom (YH)

Rapp Marie-Sophie, Tyskland, Double Degree
Schuler Alina, Tyskland, Double Degree

Gå till "Nyheter"