8.6.2020

Utexaminerade läsåret 2019 - 2020

sommarblommor


På grund av GDPR, dataskyddsförordningen, kan Yrkeshögskolan Novia inte publicera namnlistor på utexaminerade. I de datasystem vi har idag saknas funktion där vi uttryckligen frågar studerande om deras tillstånd för publicering.

Inkommande höst tar vi i bruk ett system för detta och kommer efter det att igen kunna publicera namn på utexaminerade som givit sitt samtycke.

 

 

Gå till "Nyheter"