22.5.2020

Utexaminerade från yrkeshögskolor i huvudsak nöjda med sin examen

över 80 % nöjda med sin examen

Respondenterna i undersökningnen blev utexaminerade från en yrkeshögskola 2014!  Totalt 8 535 personer deltog i enkäten (YH + högre YH). 

Utgående från svaren har de som utexaminerades från yrkeshögskolor lyckats väl med att hitta arbete, även om det finns branschspecifika skillnader. Av dem som svarade på enkäten arbetade 91 procent och endast färre än två procent var arbetslösa. De som svarade var även nöjda med sin utbildning, eftersom 84 procent uppgav att de var åtminstone ganska nöjda med den examen de avlagt. Över 70 procent ansåg att examen gav färdigheter för arbetslivet och över 80 procent berättade att arbetsgivarna uppskattar YH- och högre YH-examina.  

Du kan bekanta dig med resultatet från karriärenkäten för utexaminerade 2014 på webbplatsen Uraseurannat.fi
Du kan också titta närmare på svaren i Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen. I tjänsten kan du granska resultaten bland annat per högskola och examensprogram. 
 
Dessutom förs resultaten in i tjänsten Töissä.fi, som är till hjälp till exempel om du söker arbete. Där kan även du skriva om din karriär. 

Sammandrag av resultaten har presenterats för bl.a. ledningen, lärarna och karriärhandledarna vid yrkeshögskolorna samt för representanter för arbetsmarknadsorganisationerna. Vi fick också god respons om enkäten från er. Utgående från den här responsen har vi inför nästa enkät gjort upp tydligare svarsanvisningar och utarbetat tydligare svarsalternativ för några frågor. Nästa nationella karriärenkät, som gäller personer utexaminerade 2015, skickas ut nästa höst.  

Mer information: www.uraseurannat.fi 

 

över 80 % nöjda med sin examen

 

 

Gå till "Nyheter"