25.10.2016

Utbildade barnmorskor i 200 år för kvinnornas och familjernas bästa

CJ0B0557

Den finländska barnmorskeutbildningen fyller i år 200 år. Jubileumsåret till ära ordnas flera olika tillställningar i hela Finland. 200 år med yrkesutbildning förkvinnor är en milstolpe. År 2016 fyller även kvinnans rösträtt i Finland 110 år.

CJ0B0498

Barnmorskeutbildningen startade i Åbo 1.11.1816 och flyttades i anslutning till Helsingfors universitet år 1833. Barnmorskorna representerar nationellt den äldsta kvinnliga utbildade professionen. Det är fråga om den första yrkesutbildningen, riktad särskilt till kvinnor. I dag motsvarar den finländska barnmorskeutbildningen 270 studiepoäng och räcker i 4½ år. Barnmorskor utbildas vid åtta yrkeshögskolor i Finland, varav två har svenska som undervisningsspråk. Den finländska barnmorskeutbildningen dimitterar barnmorskor, som har en mångsidig
kompetens inom den sexuella- och reproduktiva hälsans område.

Jubileumsåret till ära utkom en nationell jubileumsskrift ”Den utbildade barnmors-kan med dig i 200 år” och Kalvelala Koru lanserade smycket ”Visaat vaimot”.

Jubileumsseminarium i Vasa

Barnmorskeutbildningen firas vid ett jubileumsseminarium 

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Seriegatan 2

Tid: 1.11 kl. 13-16

I programmet ingår en jubileums-föreläsning, en posterutställning om barnmorskans historia och en presentation av rapporten "Den utbildade barnmorskan med dig i 200 år".

 

Tilläggsinformation
Yrkeshögskolan Novia, Eva Matintupa, mobil 050 538 6671, eva.matintupa@novia.fi

Yrkeshögskolor i Finland, som erbjuder barnmorskeutbildning:

Yrkeshögskolan Novia, Vasa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingfors

Oulun ammattikorkeakoulu, Uleåborg

Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tammerfors

Turun ammattikorkeakoulu, Åbo

Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors

Gå till "Nyheter"