20.6.2016

Tilläggsansökan 1-8.8.2016

CJ0B0030

Tilläggsansökan till examensinriktad utbildning avslutades 8.8.2016

Följande utbildningar deltog i tilläggsansökan 1-8.8

Campus Allegro Jakobstad

Campus Vasa Seriegatan

Campus Åbo

Campus Raseborg

I tilläggsansökan följdes samma antagningsgrunder som i gemensam ansökan. Till utbildningarna på svenska inom social- och hälsovård samt till sjökaptensutbildningarna ordnades språkprov i svenska för sökande med annat modersmål och skolbildningsspråk än svenska.

Observera att inga kallelser till urvalsprov sändes ut!

Ansökan gjordes via adressen www.studieinfo.fi.

Gå till "Nyheter"