13.5.2020

Tidpunkten för antagningsresultatet för vårens gemensamma ansökan 2020 flyttas framåt med en vecka

urvalsprov, tre studerande vid i-pad

Undervisnings- och kulturministeriet har slagit fast ändringen i tidtabellen för högskolornas antagningsresultat för vårens gemensamma ansökan. Tidtabellen ändrades, eftersom man behöver mera tid än planerat för att ordna och utvärdera urvalsprov som genomförs i två steg.

Det ursprungliga datumet för när antagningsresultaten senast ska meddelas till de ansökande var den 8 juli 2020. Tidpunkten har flyttats framåt med en vecka och det nya datumet är den 15 juli 2020. Datumet för när man ska meddela om man tar emot sin studieplats och meddelandet om vilka reservplatser som frigjorts flyttas därmed också framåt.

Resultaten meddelas som normalt redan innan den utsatta tiden så fort resultaten är klara och har slagits fast för de sökandes del.

Enligt statsrådets förordning om den gemensamma ansökan slår undervisnings- och kulturministeriet fast den tidtabell som beretts av Utbildningsstyrelsen tillsammans med högskolorna. Ändringen gjordes i enlighet med Utbildningsstyrelsens förslag.

Information om hur situationen med coronaviruset påverkar högskolornas studerandeurval hittar du på studieinfo.fi

tidtabell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden står:
27.5 - du får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast detta datum
1.6 - urvalsprovskallelse till första skedet av provet
4.6 - urvalsprovets första steg
Veckan som inleds med 15.6 - urvalsprovskallelse till andra skedet av provet
23-25.6 urvalsprovets ansra steg
15.7 - för övriga antagningar än betygsantagningar får du meddelande om resultaet senast detta datum 

Gå till "Nyheter"