25.11.2015

Studerandekåren Novium valde ny styrelse och fullmäktigepresidium för 2016

novium

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia, Noviums fullmäktige höll konstituerande möte 24.11.2015.

Till ordförande för fullmäktige 2016 valdes Niclas Andersson (Pami) från enheten Vasa Wolffskavägen
första viceordförande Christoffer Ingo (LSK) från enheten Vasa Wolffskavägen och
andra viceordförande Linda Nummelin (Ektunnan) från Åbo Nunnegatan.

Till styrelseordförande 2016 valdes Clara Hindersson, Vasa Wolffskavägen. Hindersson har under 2015 varit styrelseledamot som tutoransvarig nord med under ansvarsområdet PR.

Övriga personer som valdes till den nya styrelsen är:
Petra Hannus (Vasa Seriegatan)
Jessica Koivunen (Vasa Seriegatan)
Jenny Melin (Vasa Seriegatan)
Axel Simola (Åbo Nunnegatan)
Jennie Svartsjö (Jakobstad)
Linda Holmström (Raseborg)

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen 11-12.12.2015 i Raseborg.

Fullmäktiges sammansättning 2016 efter valet av styrelse är:

Niclas Andersson (Pami) ordf.
Oskar Blomqvist (LSK)
Thanh Dinh (Pami)
Christoffer Ingo (LSK)
Rasmus Back (Pami)
Racele Greco (LSK)
David Andersson (Pami)
Henna Helenius (LSK)
Emilia Grahn (LSK)
Christoffer Grahn (Pami)
Bettina Korhonen (Ektunnan)
Linda Sipola (Pami)
Roberth Sjöström (Pami)
Kim Gästgivars (Pami)
Linda Nummelin (Ektunnan)

För mer information:
Clara Hindersson, styrelseordförande 2016, tel. 045 842 2402
Niclas Andersson, fullmäktigeordförande 2016, tel. 040 595 0100
Andreas Hindrén, styrelseordförande 2015, tel. 05 0463 4016

Gå till "Nyheter"