10.9.2020

Startskottet ljöd för Masterutbildningen inom Digital Business and Management

digitalbusiness

Utbildningen var mycket populär med över 100 sökande till 20 platser. Fredagen den 4.9 samlades de antagna, en del virtuellt och en del på plats på campuset i Vasa, för att inleda sina masterstudier.

Fokus för utbildningen Master of Business Administration, Digital Business and Management, ligger på digitalisering och fördjupning av studerandes kompetens inom affärskunnande. Studerande kan delvis skräddarsy sin utbildning för att utveckla de kompetenser de behöver. Studierna är en kombination av individuell inlärning och teamarbete och sker främst i digitala lärmiljöer med träffar på campus några gånger per termin. Studierna förbereder studerande för att bli ledare och experter inom sitt område. Utbildningen uppfyller behovet på arbetsmarknaden, och riktar sig till personer som vill utvecklas till framtidens ledare i en digitaliserad affärsvärld.

Seminariet inleddes med en hälsning av rektor Örjan Andersson, som betonade det värdefulla i erfarenheterna studerande tar med sig och värdet i att dela dessa med varandra. Även prefekt Camilla Ekman uppmanade studerande att aktivt bygga nätverk under utbildningen. Vasa andelsbanks VD samt Österbottens handelskammares styrelseordförande Ulf Nylund berättade om vikten att se möjligheterna digitaliseringen för med sig och agera därefter. 

Huvudtalare Tim Wallin, VD vid Gambit, berättade om digitaliseringen som ett verktyg för att hantera förändringar, och hur viktigt det är att skapa en känsla av trygghet och förtroende för att människor ska kunna hantera förändringarna. Trygghet och förtroende är även en förutsättning för att kreativitet ska kunna gro. Han uppmanade de studerande att dela med sig av galna idéer, och bryta sig ur gamla vanor samtidigt som han konstaterade att det inte nödvändigtvis är stora budgeter som behövs. Den andra huvudtalaren, dr. Outi Ihanainen-Rokio berättade om det hållbara ledarskapet, den erfarenhetsbaserade ekonomin samt företagens sociala ansvar. Det är viktigare att ha ett gott rykte än en god status, och våra val baseras på egna och andras erfarenheter.

Efter seminariet tog vi pulsen på två av de nya studerandena, Svetlana Björkman och Janne Harju.

Svetlana Björkman
- Jag har tidigare juridisk utbildning från St. Petersburg och jag har arbetat bl.a. med FN-projekt inom mänskliga rättigheter. Sedan 2011 har jag arbetat på Wärtsilä, först som Legal Counsel och sedan som Business Development Manager.  Jag blev intresserad av att gå en MBA-utbildning i Storbritannien, men hittade inte där någon lämplig utbildning som man kunde studera vid sidan av sitt arbete. Eftersom min man har studerat vid Novia var Novia känt sedan tidigare, och jag undersökte möjligheterna att studera här.

- Mitt mål med utbildningen är att hitta nya vägar och sätt för hur processer kan göras ännu bättre än idag. Digitalisering är en viktig sak för Wärtsilä, och jag vill bidra till en positiv utveckling inom området och göra rätt saker på rätt sätt.

- Jag har den praktiska kunskapen, och är nu glad över att få den teoretiska förankringen. Redan i detta skede av utbildningen känns det som om jag fått ut mycket av studierna.

Janne Harju
- Jag blev utexaminerad sjökapten (YH) från Novia år 2009, och har sedan dess arbetat inom sjöfart. Jag såg en annons om utbildningen, och då jag alltid varit intresserad av ekonomi och det var möjligt att studera på distans, bestämde jag mig för att söka.

- Jag ser utbildningen som ett komplement och en påbyggnad till mina tidigare erfarenheter och som eventuellt kan föra med sig nya möjligheter som exempelvis egen företagare. Ledarskap är alltid bra att lära sig mera om, och kunskap om digitaliseringens möjligheter behövs överallt idag.

Nästa ansökan till utbildningen hålls 7-20.1.2021, och ansökan görs på studyinfo.fi.

Mer information om utbildningen hittar du här.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare för Master of Business Administration, Digital Business and Management, Rosmeriany Nahan-Suomela,
tfn. 050 305 8620

Gå till "Nyheter"