23.11.2020

Separat ansökan till examensinriktad utbildning efter avlagda studier vid Öppna YH

I december 2020 ingår följande ansökningsmål i ansökan 1-15.12.2020

 • Barnmorska (YH), Vasa, 2 platser
 • Bildkonstnär (YH), fotografering, Jakobstad, 2 platser
 • Bioanalytiker (YH), Vasa, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Vasa, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Åbo, 2 platser
 • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, Vasa, 2 platser
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa, 2 platser
 • Musiker (YH), Jakobstad, 2 platser
 • Röntgenskötare (YH), Vasa, 2 platser
 • Sjukskötare (YH), Vasa, 2 platser
 • Sjukskötare (YH), Åbo, 2 platser
 • Socionom (YH), Vasa, 2 platser
 • Socionom (YH), Åbo, 4 platser
 • Tradenom (YH), Vasa, 5 platser
 • Tradenom (YH), Åbo, 5 platser

Var gör jag ansökan?


Ansökan görs via studieinfo.fi under tiden 1-15.12.2020 senast kl. 15.

Tidtabell

 • Ansökningstid 1-15.12.2020 kl. 15
 • Komplettering av ansökningshandlingar t.o.m. 16.12.2020 kl. 15
 • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till de sökande senast 21.12.2020
 • Mottagande av studieplats skall ske senast 31.12.2020 kl. 15

Antagningsgrunder

 

 • Behörig sökande är den som:

  1) har en examen på andra eller tredje stadiet, och
  2) senast 31.12.2020, inom öppna yrkeshögskolan under de senaste två åren, avlagt minst 30 sp av de kurser som utbildningen specificerat i kraven för ledstudier, se närmare info på studieinfo.fi under respektive utbildnings antagningsgrunder. Studierna måste vara inom samma utbildning som ansökan gäller.
 • Ansökan sker via studieinfo.fi.
 • Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen på basen av ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls någon skillnad mellan dem som har samma medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna vårterminen 2021 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.
Gå till "Nyheter"