26.6.2018

Separat ansökan ordnas 1-15.8

LL 20130523 novia 4013

Har du avlagt minst 60 sp vid öppna yrkeshögskolan inom en specifik utbildning? Eller har du en yrkesinriktad grundexamen från tidigare samt avlagt minst 30 sp vid öppna yrkeshögskolan inom en viss utbildning? Om den utbildningen deltar i separat ansökan, kan du söka in och därigenom bli examensstuderande och få dina tidigare studier tillgodoräknade.

Utbildningar som deltar

Separat ansökan ordnas 1-15.8.2018 för följande utbildningar.

För sökande som senast 31.7 via Öppna yrkeshögskolan har avlagt minst 60 sp inom samma utbildning som ansökan gäller:

- lämplighetstest 20.8.2018 om den sökande inte tidigare har blivit godkänd i ett urvalsprov
- språkprov 20.8.2018 Bedömning: godkänd/underkänd
- ovägt medeltal om minst 2,5 av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning

- de sökande skall ha genomgått lämplighetstest för lärarbehörighet 5-7.5.2018
- rangordning sker på basen av resultatet i lämplighetstestet

- urvalsprov 20.8.2018. Bedömning: godkänd/underkänd

- lämplighetstest 20.8.2018 om den sökande inte tidigare har blivit godkänd i ett urvalsprov
- ovägt medeltal om minst 2,5 av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning

 

För sökande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen och därtill senast den 31.7.2018 via öppna yrkeshögskolan avlagt 30 studiepoäng av utbildningen specificerade studier, inom samma utbildning som ansökan gäller:


Ansökan

Ansökan sker via ansökningstjänsten Studieinfo.fi. Intervju, lämplighetstest och/eller språkprov kan enligt utbildningsansvarigs beslut ordnas före, under eller efter ansökningstiden, senast 22.8.

Resultatet av antagningen meddelas per e-post 23.8, och mottagande av studieplats görs senast 31.8 kl. 15.00.

Mer information

Mera information om separat ansökan hittar du här.

Gå till "Nyheter"