30.11.2021

Separat ansökan 1-15.12 för dig som avlagt 30 sp ledstudier inom Öppna YH

Två studerande i parken

Siktar du på att bli examensstuderande vid Novia? Har du avlagt minst 30 sp ledstudier inom Öppna YH under de senaste två åren? Sök då in via separat ansökan på basen av ledstudier! Ansökan pågår 1-15.12 på studieinfo.fi.

Följande ansökningsmål ingår i ansökan:

 • Agrolog (YH), Raseborg
 • Barnmorska (YH), Vasa
 • Bildkonstnär (YH), Jakobstad
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa
 • Sjukskötare (YH), Vasa
 • Sjukskötare (YH), Åbo
 • Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg
 • Socionom (YH), Vasa
 • Socionom (YH), Åbo
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo

Tidtabell

 • Ansökningstid 1-15.12.2021 kl. 15 via studieinfo.fi
 • Komplettering av ansökningshandlingar t.o.m. 16.12.2021 kl. 15
 • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till de sökande senast 21.12.2021
 • Mottagande av studieplats skall ske senast 31.12.2021 kl. 15

Antagningsgrunder 

 • Behörig sökande är den som:
  1) har en examen på andra eller tredje stadiet, och
  2) som senast 31.12.2021, inom öppna yrkeshögskolan under de senaste två åren, avlagt minst 30 sp av de kurser som utbildningen specificerat i kraven för ledstudier, se närmare info på studieinfo.fi under respektive utbildnings antagningsgrunder. Studierna måste vara inom samma utbildning som ansökan gäller.

 • Ansökan sker via studieinfo.fi.

 • Vid bedömningen av behörighet att ansöka till examensstudier via ”separat ansökan på basen av studier inom öppna yh”, beaktas inte prestationer som tillgodoräknats genom ersättande prestation och som utförts tidigare, men nog prestationer som avlagts genom validering. Man behöver inte vara anmäld till Novias ledstudier för att man skall vara behörig sökande, utan det räcker att man under en tid på maximalt 2 år avlagt minst 30 sp av de studier som specificeras i ledningsgruppens beslut om kurskrav för ledstudierna.

 • Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen på basen av ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls någon skillnad mellan dem som har samma medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.

 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna vårterminen 2022 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.


Läs mer om separat ansökan på novia.fi eller på studieinfo.fi.

Gå till "Nyheter"