27.3.2013

Seminarium, Åbo: Står den regionala, svenskspråkiga social- och hälsovården vid ett vägskäl?

Hur ser behovet av personal ut inom social- och hälsovårdssektorn i de olika delarna av Svenskfinland? Vilka är de specialfärdigheter som sjukskötare, hälsovårdare och socionomer utbildade i Åbo har? Hur kan vi garantera att utbildningen hänger med i de behov som finns inom vård- och omsorgssektorn?

Dessa frågor får du svar på vid ett seminarium om den svenskspråkiga regionala social- och hälsovårdsutbildningen och arbetskraftsbehovet som avdelningen för vård och det sociala området vid Yrkeshögskolan Novia, campus Åbo, arrangerar onsdagen den 27 mars 2013 kl. 14-16. 

Lagstiftningen samt nationella utvecklingsprogram för social- och hälsovården förutsätter att social- och hälsovården skall organiseras och förverkligas genom mångprofessionellt samarbete. Syftet med att sammanföra hjälpinsatserna är att förbättra servicen för den enskilda klienten.

Från Yrkeshögskolan Novia, campus Åbo utexamineras sjukskötare och socionomer på både kandidat- och mastersnivå som har ett gediget kunnande i mångprofessionellt arbete. De utexaminerade har redan under studietiden lärt sig ett utvecklingsinriktat arbetssätt och har färdigheter i resursförstärkande metoder. Den högre yrkeshögskoleutbildningen fördjupar ytterligare de här kompetenserna för ledare inom social- och hälsovården.

Plats: Yrkeshögskolan Novia i Åbo, Nunnegatan 4

Tid: 27.3 kl. 14.00-16.00

Programmet

Ytterligare information fås av
Eva Juslin
Avdelningschef, avdelningen för vård och det sociala området
Mobil 044 762 3370
eva.juslin@novia.fi

Anmälningar till Erica Lagerroos, erica.lagerroos@novia.fi senast 25.3.

Gå till "Nyheter"