4.12.2013

Rolig och effektiv inlärning med Tandem

Kursen Tandem ordnades för första gången och är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Åbo yrkeshögskola. Tandem-inlärning är ett samarbete (ofta pararbete) mellan människor med olika modersmål som vill lära sig varandras språk. Båda fungerar turvis som lärare och studerande. Tandem-pedagogiken följer två grundläggande principer, ömsesidighet och självstyrning, vilket betyder att parterna gagnas av samarbetet och själva styr sin inlärning.

Under kursens gång har en svenskspråkig och en finskspråkig studerande träffats regelbundet och pratat turvis finska och svenska med varandra. Paren har själva fått välja på vilket sätt de studerar. Studeranden har tittat på svensk och finsk film, spelat, tränat eller gått i butiker tillsammans. Meningen med kursen är att studerande lär sig det andra inhemska språket på ett avslappnat och roligt sätt. Målet är att utveckla de färdigheter som behövs i olika kommunikationssituationer i arbetslivet men även att öka kontakten mellan språkgrupperna.

Kursen har fått positiv respons av studerande menar Laura Vahtera, lektor i finska vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Enligt Vahtera är detta ett bra sätt att locka studerande att tala både svenska och finska. Många är nervösa över att tala det andra inhemska språket och detta är ett bra sätt att öka självförtroendet. Vi har också märkt att finskspråkiga studerande är positivt inställda till svenskan. Intresset för kursen var stort vid Åbo yrkeshögskola så det är struntprat att finskspråkiga studerande inte vill lära sig svenska, konstaterar Vahtera.

Frågor, kontakta Lektor Laura Vahtera, tfn (02) 432 3203.

Gå till "Nyheter"