5.11.2018

Projekt vid Novia: Ny metod ska göra packning av spannmål effektivare

spike 3710673 340

Just nu utvecklas en lösning för jordbruket som ska göra förpackning och lagring av spannmål mera miljövänligt och samtidigt mera energi- och kostnadseffektivt. Yrkeshögskolan Novia är med och utvecklar metoden.

Det handlar om en ny maskin som till skillnad från tidigare jordbruksredskap både krossar, fördelar och tätförpackar ensilerat spannmål direkt i storsäck.
I praktiken betyder det här att det går åt mindre energi än vid traditionell torkning, vilket betyder sänkta kostnader för jordbruksföretagaren. Genom att våtlagra spannmål i storsäck kan man samtidigt minska bränsleförbrukning och miljöbelastning.
I och med den nya maskinen blir det också mycket lättare för jordbrukarna att handla sinsemellan eftersom storsäckar, till skillnad från krossensilerad spannmål i plastslang, kan flyttas. Ett system där spannmålen packas i paket, som stora säckar eller rundbalar, skulle kunna passa i stort sett alla gårdar. Det skulle i sin tur gynna den lokala marknaden.

Packmaskinen utvecklas av Svensk Maskinprovning i Umeå inom projektet Wet Grain in Package.
Syftet med projektet är att öka lönsamheten för spannmålsodlingen i programområdet, och målet är att ta fram ett energisparande, kostnads- och miljöeffektivt system för att packa, lagra och hantera krossensilerad spannmål i paket. För att göra det lättare att införa systemet tar projektet fram modeller för mognad, logistik och handel. Man skapar också en modell som ska ta hand om förpackningsmaterialet för att undvika att det uppstår ett avfallsproblem. Yrkeshögskolan Novias del i projektet är att undersöka miljöaspekterna kring den nya metoden.

Pressen och övriga intressenter är välkomna på demonstration av maskinen på YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30J, torsdag 8 november kl. 12-14.
Tillfället ordnas av projektet Wet Grain in Package och Projekt Kungsgården 2018 vid YA. Även övriga jordbruksrelaterade projekt är på plats och visar upp sin verksamhet.

Mera information:
Yvonne Dahlbäck, projektforskare, Wet Grain in Package, tel: 050 3581620

http://www.wetgrainpackage.eu/

Gå till "Nyheter"