25.3.2021

Novias musikstuderande medverkar i musikalen ”Tjugo sekunder”

20 sekunder på svart bakgrund

I ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten och Wava-institutet startades projektet ”Tjugo sekunder” hösten 2020. Musikalen tar upp allvarliga ämnen kring psykisk ohälsa och känslor som ensamhet och utanförskap, men även inre styrka och glädje. Musikalen grundar sig i ett samarbete mellan Ann-Luise Bertell, Christine Julin-Häggman och Matias Kuoppala och musiken är arrangerad av kompositör och dirigent Nils-Petter Ankarblom. Premiären planeras till våren 2022.

Tre av de medverkande i musikalen är Novias studerande från området konst och kultur. I två av huvudrollerna kan man se Filip Rosengren och Matilda Ångerman, som studerar till musikpedagog (YH) och i musikalens orkester finns David Urrutia, som studerar till musiker (YH).

Här kan du läsa en intervju med Filip, Matilda och David.
Läs mer om musikalen på deras hemsida.

Gå till "Nyheter"