14.9.2016

Novia stöder produktionsekonomistuderande, idrottare Nystrand

nathalie1

Novia och sprintern Nathalie Nystrand har kommit överens om marknadsföringssamarbete för åren 2016-2017. Novia och studeranden kan samarbeta kring bl.a. mässor och övriga evenemang.

Nathalie Nystrand är 20 år och studerar tredje året på utbildningen ingenjör (YH), produktionsekonomi vid Campus Vasa, Wolffskavägen. Nystrand hör till Vasa idrottsakademi och hennes huvudgrenar är 200 m och 400 m sprint.

Sponsoreringen av Nathalie Nystrand är en investering i att bygga varumärket Novia. Vi betonar i vår sponsorverksamhet en tydlig koppling mellan Novias målgrupper och våra utbildningar. Resultatet av detta samarbete är att Novia syns via idrottarna på deras kläder och via deras hemsidor.

Idrottaren är ung, entusiastisk och hängiven, tar tag i möjligheter och vill vara bäst inom sitt område, och dessa argument passar bra in i marknadsföringen av Novia. Högskolan kommer bl.a. att dra nytta av samarbetet på studiemässor och andra evenemang som riktar sig till potentiella sökande. Novia ser det som fint att unga personer som studerar hos oss kan medverka i vår studeranderekrytering. Den unga studerande idrottaren är också bra förebild för unga människor.

nathalie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsuppgifter fås av kommunikationchef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Nyheter"