12.11.2013

Novia öppnar den nya ansökningswebben

Ansökan till de examensinriktad ungdomsutbildning på engelska pågår under tiden 7.1-11.2.2014. Vi har också utbildningar på engelska som inte ingår i gemensam ansökan.

Gemensam ansökan till examensinriktad ungdomsutbildning, vuxenutbildning och högre YH-utbildning på svenska pågår under tiden 3.3-1.4.2014.

Ansökningswebben innehåller information om ansökan och ansökningsförfarandet 2014 enligt examensområde och skilt enligt ungdoms-, vuxen- och högre YH-utbildning. Dessutom hittas exempelvis intervjuer med studerande, läroplaner och utbildningarnas broschyrer där.

Ansökningswebben finns på adressen ansokan.novia.fi http://ansokan.novia.fi/ och admissions.novia.fi http://admissions.novia.fi

Gå till "Nyheter"