4.11.2013

Novia med i Meridiem i Åbo

Den marinteknologiska forskningen i Åboregionen förstärks. Forskningsgruppen Meridiem utvidgs då Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi ansluter sig till forskningsgruppen. Forskningen kring marin- och verkstadsindustrin koncentreras till Åbo med syfte att förstärka den finländska marinindustrins konkurrenskraft.

Meridiem är Åbo universitets, Aalto-universitetets, Villmanstrands tekniska universitets och Åbo yrkeshögskolas gemensamma forskningsgrupp. Forskningsgruppen Meridiem som inledde sin verksamhet våren 2012 är ett unikt högskolekonsortium i Finland. Dess centrala mål är samordna nätverk och stärka resurserna i marinklustrets forsknings- och innovationsverksamhet i Åboregionen enligt företagens behov i branschen.

Stadsstyrelsen i Åbo beslöt på sitt möte 8.10 att godkänna Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi som avtalsparter för åren 2013-2015.

Hela branschen drar nytta av den koncentrerade forskningen kring marinklustret

Att koncentrera forskningen nationellt har en mycket stor betydelse för förnyelsen av hela den finländska marinindustrin. Även Åbos stadsdirektör Aleksi Randell betonar Åbos roll när det gäller att förbättra konkurrenskraften för hela landets marinindustri.

Internationellt sett är syftet med Meridiem att bedriva högklassig forskning, få synlighet i vetenskapliga publikationer samt hitta nya samarbetspartners i internationella företag och högskolor. Meridiems huvuduppgift är att utveckla nya samarbetsformer mellan forskningsvärlden och näringslivet genom att genomföra både nationella och internationella forskningsprojekt.

Läs pressmeddelandet från Åbo stad här > 

Gå till "Nyheter"