2.10.2020

Närmare 90 tradenomstuderande i Åbo deltog i Hungerdagsinsamlingen

Person som sitter på brygga med ryggen till armarna i segergest. Personen har på sig en röda korset väst

Första årets tradenomstuderande vis Campus Åbo ville göra någonting konkret och valde att samarbeta med Röda Korset och deras Hungerdagsinsamling i Åbo. Novias studerande deltog i Hungerdagens arbete 24-26.9.2020 i samband med att de arbetade med projekt.

”Många av Novias studerandeteam deltog, närmare 90 tradenomstuderande fördelade inom 16 projektgrupper. Vissa team kom upp med nya kreativa tillvägagångsätt på hur man kan samla pengar till hungerdagsinsamlingen och marknadsföra evenemanget. Bland annat så användes nya sociala mediekanaler för marknadsföring så som TikTok, studerande gjorde en gymnastikvideo vars intäkter gick till insamlingen och studerande gjorde själva arbetsinsatser och donerade lönen till kampanjen”, berättar lektor i företagsekonomi Fredrik Strandberg.

Lektorerna, teamcoacherna, Annemari Andrésen, Fredrik Strandberg och Helena Nordström fungerade som handledare, introducerade först projektteori för studerande före Hungerdagen. Projektet utgör den praktiska delen av en projektkurs, där studerande lär sig planera, genomföra och utvärdera olika projekt. Deltagarna skulle komma med olika kreativa sätt att samla in pengar till Röda Korset, även sådana som inbegriper samarbete med företag, vilket de nya tradenomstuderandena kan ha nytta av i framtiden. I år behövdes flera digitala lösningar under coronapandemin.

Det vinnande laget Team Corona bestod av Novianerna Joel Eriksson, Patrik Öling, Jannica Weckström, Johanna Rautiainen, Tähti-Tuulia Torenius.

Studerande fick ihop ett toppenresultat trots utmanande tider, totalt samlade studerande in ca 8 400 euro.

5 personer som deltog i insamlingen

Team Barbapapa. Från vänster: Emil Lindberg, Elin Andersson, Nicole Nyberg, Edward Svärd, Robin Sandler

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, lektor Helena Nordström, tfn 040 742 5536
Yrkeshögskolan Novia, lektor Fredrik Strandberg, tfn 050 478 3397
Finlands Röda Kors, Annalena Sjöblom, verksamhetsledare, Åbolands distrikt, tfn 0400 838 675

Studerande i vinnande teamet:
Joel Eriksson, tfn 044 210 5229
Patrik Öling, tfn 044 213 6783
Jannica Weckström, tfn 044 996 3805
Johanna Rautiainen, tfn 044 974 2268
Tähti-Tuulia Torenius, tfn 044 588 5335

Foto:  Studerande Tähti-Tuulia Torenius

Gå till "Nyheter"