30.11.2020

Miljonprojekt för att främja utvecklingen av autonoma färdmedel

novia 4

Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia grundar tillsammans med företag i branschen en testmiljö i Åbo för autonoma färdmedel. Projektet har beviljats betydande finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet.

Fjärrstyrda, automatiserade och autonoma färdmedel är en växande nisch, och förväntningar på produktivitet, ekologiska fördelar och säkerhet är höga. För att säkerställa tillförlitligheten i den utrustning som håller på att tas fram och testas behövs mera forskning och testning.

Finland är en föregångare inom forskning i automatiserade och autonoma färdmedel. Miljöer med täckande tjänster för företag som vill nå forskningsresultat genom tillförlitlig testning av produkter saknas. En av orsakerna till att testmiljöerna saknas är att det är dyrt att bygga upp den och det är inte vettigt för enskilda små och medelstora företag att bygga testmiljöer enbart för egna behov.

— Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia utför viktig tillämpad forskning inom datakommunikation och sjöfart. Forskningsmiljön som nu skapas förenar Finlands banbrytande insatser inom automation av trafik och datakommunikation, säger ledande sakkunnig Heidi Himmanen vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

I Egentliga Finland finns gedigen kompetens inom utveckling av autonoma färdmedel. Högskolorna stöder genom forskning, utveckling och innovationer företagens utveckling och konkurrenskraft.

–Samarbetet som nu inleds väntas ge oss nya möjligheter att utveckla och testa teknik för autonoma fartyg tillsammans med andra. Med tanke på framtiden öppnar projektet utmärkta möjligheter för branschens industriella aktörer och läroinrättningar att samarbeta ännu tätare och utveckla större helheter tillsammans, säger Markku Sahlström, verkställande direktör vid Brighthouse Intelligence Oy.

Det nya projektet på två miljoner inleds med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. För ARPA-forskningsmiljön (Applied Research Platform for Autonomous Systems) beviljades nästan 1,4 miljoner euro i stöd inom yrkeshögskolornas FUI-verksamhet.

— Autonoma fartygens tillförlitlighet och säkerhet måste garanteras innan de tas i bruk. Därför behövs framförallt testmiljöer för systemkompatibilitet och verktyg för att validera säkerheten. Enskilda företag har sällan möjlighet till det och därför kommer testplattformarna och driftsmodellerna som skapas i ARPA-projektet på ett nytt sätt att stödja pionjärerna för finländska marinindustriföretag, säger forskningsledare Mirva Salokorpi vid Yrkeshögskolan Novia.

Den mångsidiga forskningsmiljön ARPA byggs upp under tre år och ger företag och forskare möjligheter att testa sina produkter både i en fysisk testmiljö och i en simulerad virtuell miljö. Åbos läge samt det kunnande och de relationer till företag som finns vid högskolorna styr forskningsinsatserna till bekanta områden inom sjöfarten, såsom hamnen och Åbo skärgård, men även andra testmiljöer är under planering.

— Detta projekt kombinerar ett brett spektrum av kompetens inom högskolorna. Vi på Åbo yrkeshögskola vill stödja företagens konkurrenskraft och öppna upp möjligheter för internationella marknader. ARPA är en utmärkt plattform för samarbete, säger Juhani Soini, prorektor vid Åbo yrkeshögskola.

Av säkerhets- och kostnadsskäl är det inte vettigt att genast testa alla idéer i verkliga miljöer. Snabbare ser man de eftertraktade ändringarna och konsekvenserna av dem genom att skapa en så kallad digital tvilling av den produkt som håller på att designas, för att på ett smidigt sätt testa hur små ändringar påverkar funktionaliteten, tillförlitligheten och användbarheten i en produkt som är under utveckling.

Det högskoledrivna projektet möjliggör lagring av data som insamlas i pilottest och tillämpad forskning utan att konkurrera med företag i branschen. Data som insamlas, analyseras och lagras systematiskt är till fördel för utvecklingen och forskningen i branschen genom att alla får tillgång till behandlad och visualiserade forskningsdata. Utvecklingen och testningen försiggår i samma forskningsmiljö, vilket säkerställer resultatens jämförbarhet och ger information av jämn kvalitet för såväl utvecklare, forskare som myndigheter.

I ARPA förenas expertisen hos Novias Aboa Mare-utbildningscentrum och Åbo yrkeshögskolans laboratorier för trådlös datakommunikation, cybersäkerhet och maskinteknik samt kompetenscentret för interaktiv teknik.

För mera information kontakta
Åbo yrkeshögskola
Prorektor Juhani Soini tel 050 598 5321
juhani.soini@turkuamk.fi

Yrkeshögskolan Novia
Forskningsledare Mirva Salokorpi tel 044 762 3532
Mirva.Salokorpi@novia.fi

Gå till "Nyheter"