24.9.2015

Kunskap och kompetens stödjer energieffektiv renovering

Yrkeshögskolan Novia har inlett ett projekt med syftet att öka antalet kompetenta yrkesmän som kan utföra resurs- och energieffektiva renoveringar inom Botnia-Atlanticaområdet. BA området omfattar landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, Västerbotten och Västernorrlands län och Nordanstig kommun i Sverige samt Nordland fylke i Norge.

"De nya bestämmelserna om energieffektiviteten i hus och fastigheter ligger bakom projektet", berättar projektledare Annika Glader på Novia. Vi vill sprida bästa praxis och etablera ett nordiskt kunskapsnätverk, ett Nordiskt Renoveringscentrum. Centret ska stödja regionala aktörer med information, utbildning och nya pedagogiska verktyg om hållbar renovering.

Otillräcklig kunskap om hur man designar och renovera byggnader är ett stort hinder för att kunna säkerställa energieffektiva och hållbara byggnader. Projektet svarar på byggsektorns behov på en ökad kompetens och bättre utbildning inom sektorn för att kunna möta dagens nya krav. Dessutom vill projektet informera om att kostnaderna för att höja energieffektiviteten blir väsentligt lägre om man samordnar dem med behövliga renoveringar.

"Det finns redan en del kunskap i ämnet på finskt håll. Fördelen här i Vasanejden är ju att vi kan båda språken och kan fungera som länk mellan länderna som deltar i projektet", fortsätter Glader. "Att översätta allt som finns är inte aktuellt men vi kommer att bygga upp digitalt material, det vill säga filmer, bilder, hemsidor och beskrivande case exempel för att få fram budskapet".

Finansieringen för det treåriga projektet kommer från Botnia-Atlanticaprogrammet ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Partnerna är, förutom Novia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tammerfors tekniska universitet, Umeå Universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet/Pedagogiska institutionen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Västerbottens läns landsting och Högskolan i Narvik.

"De primära målgrupperna är företag inom byggsektorn, kommuner och fastighetsägare", berättar projektchef Mauritz Knuts från VASEK. "Vi kommer att kartlägga läget i kommunerna och företagen i Vasaregionen och tillsammans söka lösningar på utmaningarna".

De företag, kommuner och fastighetsägare som deltar i projektverksamheten kommer, efter projektet, att ha utökat sitt nätverk av värdefulla kontakter, ha en ökad kunskap om hållbara renoveringsmetoder och ha fått nya verktyg som hjälpmedel vid förebyggande fastighetsunderhåll och energieffektiva renoveringar.

Närmare uppgifter

Annika Glader, projektledare Yrkeshögskolan Novia, tfn 050 575 9404
Mauritz Knuts, projektchef VASEK, tfn 050 306 8419

Gå till "Nyheter"