15.10.2020

Karriärenkäten för utexaminerade yrkeshögskolestuderande inleds – sänds till 26 000 utexaminerade

2 Kuva ru kysely auki

Yrkeshögskolornas riksomfattande karriärenkät genomförs för att sammanställa information om sysselsättning, karriär samt belåtenhet med karriären och examen. Enkäten skickas till alla som slutförde sina yrkeshögskolestudier för fem år sedan, alltså de som utexaminerades 2015.

– Karriärenkäten samlar in information om de utexaminerades sysselsättning, karriärvägar och kompetens som behövs i arbetet. Informationen är viktig för dem som söker sig till utbildningen och för de studerande som funderar över sina egna studier och framtida karriärplaner. Resultaten ger information om hur arbetslivet förändras och kan utnyttjas vid utveckling av undervisningen och tjänsterna för kontinuerligt lärande. Dessutom använder Undervisnings- och kulturministeriet uppgifterna vid fördelning av yrkeshögskolornas finansiering, säger Satu Helmi, projektchef från Åbo yrkeshögskola.

På basis av karriärenkäten som genomfördes i fjol vet man att 82 procent av dem som utexaminerats från yrkeshögskolor är minst ganska nöjda med sin examen. Belåtenheten med examen har en koppling till hur väl enkätdeltagaren kan dra nytta av den kompetens hen skaffade i yrkeshögskolan i sitt nuvarande arbete och hur arbetets kravnivå motsvarar yrkeshögskoleutbildningen.

Målgruppen för karriärenkäten är personer som utexaminerades från en yrkeshögskola för fem år sedan.

Karriärenkäten skickas i år ut den 15 oktober via e-post och textmeddelande till alla som utexaminerades med en YH- eller HYH-examen 2015.

Genom att kännedomen om enkäten ökar hoppas vi att det riksomfattande deltagandet stiger till nära 40 procent. I den föregående enkäten var svarsprocenten 34. Vissa yrkeshögskolor nådde detta mål redan vid den föregående enkäten.  Yrkeshögskolornas karriärenkät kommer att genomföras samtidigt med universitetens karriärenkät.

Projektet AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön, som leds av NTM-centralen i Norra Österbotten och finansieras av Europeiska socialfonden, stärker och utvecklar yrkeshögskolornas insamling av karriäruppföljningsdata samt deras spridande av dessa data till personalen, studerandena och utomstående intressentgrupper. Projektet genomförs av

Åbo yrkeshögskola, Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus, Tavastlands yrkeshögskola, Laurea, Uleåborgs yrkeshögskola och Tammerfors yrkeshögskola.

Ytterligare information:
Satu Helmi, projektchef, Åbo yrkeshögskola tfn 050 5985 563, satu.helmi@turkuamk.fi, www.uraseurannat.fi

Resultat från karriärenkäten 2018
Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
Töissä.fi: https://toissa.fi/home-sv-se/

Gå till "Nyheter"