8.6.2022

Högskolor i Vasa förnyar den finska industrin via Robocoast

Energy Technology

VAMK, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia deltar i Robocoast EDIH-konsortiet, som består av 15 finländska högskolor och två näringslivsbolag från nio olika landskap. Europeiska kommissionen valde Robocoast EDHI-konsortiet som en av fyra European Digital Innovation hubbar, så kallade EDIH-organisationer. Totalt utsåg kommissionen 136 EDIH-organisationer som i fortsättningen fungerar som övergripande organisationer i hela EU. Prizztech Oy ansvarar för koordineringen av Robocoast EDIH-konsortiet.

Företag erbjuds lågtröskelhjälp med att modernisera verksamheten

EDIH-organisationens uppgift är att med låg tröskel fungera som en kontaktyta, där företagen enkelt hittar utbildning, expertresurser, samarbetspartners, utvecklingsmiljöer för olika typer av digitala lösningar och stöd vid modernisering av verksamheten och vid finansieringsansökningar. Ur ett teknologiskt perspektiv är Robocoast EDIH-konsortiet styrkor cybersäkerhet-, artificiell intelligens samt automations- ja robotikkunskap.

Konsortiet erbjuder högskolornas forsknings- utvecklings- och innovationskunnande till finska och europeiska industriföretag. VAMKs styrkor i konsortiet är energiteknologi, 3D-printning, hållbar produktion och anpassad företagsutbildning. VAMKs FUI-plattform finns i forsknings- och utvecklingslaboratoriet Technobotnia, som är gemensamt för VAMK, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia.

"Nu har dörren till den europeiska projektvärlden öppnats! Robocoast är ett utmärkt exempel på hur Finlands högskolor och regionala områden kan samarbeta på ett nytt sätt. Vasaregionen får också en bonus utav detta i och med ny aktuell utbildning och forskning. Ursprungligen byggdes Robocoast på exportkustens behov, men det expandera snabbt när vi upptäckte att Finland har expertis i andra regioner som kompletterar Robocoast EDIH-konsortiet," säger Jorma Tuominen, chef för teknikenheten vid Vamk.

Vasa universitets och forskningsplattformen för energi och hållbar utveckling, VEBIC:s, styrkor i konsortiet är framtidens flexibla, resilienta och digitala energinätverk, samt där tillhörande VEBIC FREESI forskningsmiljö och personalresurser inom cyberfysisk säkerhetsforskning. Genom Robocoast EDIH kan finska och europeiska företag effektivt utnyttja VEBIC FREESI:s utvecklingsmiljö och personalens expertis i sin egen utvecklingsverksamhet.

"Digitalisering av energinätet är en viktig infrastruktur för samhällets motståndskraft och därmed en väsentlig del av samhällets övergripande säkerhet. Övergripande säkerhet är ett av Vasa universitets strategiska forskningsområden, med Robocoast EDIH-nätverket kan vi erbjuda företag ett omfattande utbud av tjänster och samtidigt utveckla vår egen kompetens," säger Suvi Karirinne, direktör för VEBIC-forskningsplattform vid Vasa universitet.

Yrkeshögskolan Novia bidrar med sin starka expertis inom simulering- och testmiljöer.

"Det är fantastisk möjlighet att intensifiera samarbetet med regionens näringsliv och via detta projekt kan vi erbjuda företagen våra simulerings- och testmiljöer och dess tjänster på ett bättre sätt. Våra högklassiga laboratorier, Technobotnia i Vasa och Aboa Mare i Åbo samt andra utvecklingstjänster som erbjuds inom konsortiet, fokuserar specifikt på cybersäkerhet, artificiell intelligens, automation och robotik", säger Kristian Blomqvist, prefekt vid institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia.

Kickoff på hösten

Under hösten 2022 anordnar konsortiet kickoff på flera orter där företag får information om EDIH-tjänster, högskolornas kunnande och de möjligheter som utvecklingsmiljöerna erbjuder företagen.

Robocoast EDIH-konsortiet är starkt sammanlänkat med andra EDIH-organisationer samt nationella aktörer som är viktiga för serviceverksamhet. EDIH-verksamheten finansieras till 50% av EU Digital Europe Programme (DEP), 30 % av Business Finland och 30 % av operativa operatörer. Robocoast EDIH-konsortiets budget för de kommande tre åren är cirka 3 094 000 euro.

För mer information

 

 

Avsändare: Yrkeshögskolan Novia, informatör, Caroline Lång, tfn 050 470 6592

Gå till "Nyheter"