18.9.2015

Heidi Ekholm utnämndes till Årets Avloppsvattenaktör 2015

Projektledare, magister i miljövetenskaper, Heidi Ekholm är en mångkampare inom glesbygdens avloppsvatten. För invånare i glesbygden i Raseborg har Ekholm eventuellt blivit bekant via KRAV-kartan, en karta, som åskådliggör hur avloppsvattnet skall renas i olika delar av kommunen. Ekholm har också gett råd om avloppsvatten till cirka 250 invånare och stugägare på Kimitoön. Ekholm är en utbildad avloppsvattenplanerare, men för tillfället karterar hon som sitt dagliga arbete de kustnära undervattensmiljöerna i Raseborgs stads och Yrkeshögskolan Novias gemensamma projekt Havsmanualen. Vattendragens tillstånd ligger nära hangöbon Ekholms hjärta och hon efterlyser konkreta åtgärder för att förbättra och bibehålla tillståndet i de lokala vattendragen.

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI 2015 och dess styrgrupp utnämner Heidi Ekholm till Årets Avloppsvattenaktör med hänvisning till de tidigare nämnda meriterna och särskilt p.g.a. den framgångsrika ledningen av ett vattenandelslagsprojekt i Täktom, Hangö. Årets Avloppsvattenaktör offentliggjordes och premierades idag onsdagen den 9 september i Lojo. Det var första gången som Årets Avloppsvattenaktör utnämndes. Två tidigare år har projektet uppmuntrat både planerare och invånare till goda avloppsvattenlösningar genom att välja Årets Avloppsvattenplanerare, då utnämndes Stefan Wasström och Antti Heinonen. I år ansågs det vara skäl att hylla ett bredare arbete för bra behandling av avloppsvatten. Avloppsvattenledning och anslutning till avloppsnätverket, som andelslaget förverkligade är ett utmärkt exempel på konkreta åtgärder som var och en kan genomföra för att förbättra vattendragens och närmiljöns tillstånd. Heidi Ekholm är glad att man på Långörn och Gloskär kom samman och lät bygga ett gemensamt avloppsnät för en centraliserad avloppsrening istället för fastighetsvisa lösningar.” Jag är säker på att denna satsning kommer att ha en positiv inverkan på vattenkvaliteten i Anklarensbukten, Kattrumpan och Västerfjärden som vi alla kan glädjas åt.”

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI syftar till att främja glesbygdens behandling av avloppsvatten genom kommunalt samarbete. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Förutom kommunerna finansieras projektet av Nylands ELY-central. Projektet är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Huvudarbetet inom projektet består av karterings- och rådgivningsbesök till fastigheter på glesbygden.

Tilläggsuppgifter: Minttu Peuraniemi, tfn 019 568 2969, minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi

Se även: www.glesbygdensvatten.fi och www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten

Gå till "Nyheter"