13.8.2020

Hanna Guseff har valts till forskningsledare i företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia

Hanna Guseff

Hanna Guseff har valts till forskningsledare för forskning, utveckling och innovation (FUI) vid institutionen för företagsekonomi. 

 Guseff är ekonomie magister och har tidigare arbetat som lektor i företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia, hon inleder sitt arbete som forskningsledare i augusti. 

”Inom företagsekonomin på Novia jobbar vi lösningscentrerat för att via entreprenöriellt tänkesätt svara på affärslivets existerande utmaningar. Vi sammanför företagen med studerande, som har behov av företagskontakter och arbetserfarenhet. Via våra samarbeten kan vi därför erbjuda våra samarbetspartners både kunskap och operativa insatser”, berättar Hanna Guseff.

“I Egentliga Finland har man startat NÅA Business Center för att utveckla regionens företag tillsammans med Handelshögskolan vid Åbo Akademi. NÅA kan beskrivas som en intelligent anslagstavla där företag berättar om sina utmaningar och studerande hjälper till att lösa dem. Det har visat sig vara en framgångsrik arbetsmodell. Vi vill som en del av vår strategi för forskning, utveckling och innovation för företagsekonomin vid Novia utreda ifall modellen också kunde fungera i Österbotten”, fortsätter Hanna Guseff.

Forskningsledaren kommer att vara stationerad vid Yrkeshögskolan Novias campus i Åbo. FUI-verksamheten inom institutionen för företagsekonomi ska bland annat arbeta med affärsutveckling och entreprenörskap – och fortsättningsvis fungera inom de nordiska samarbeten som redan är etablerade.

”Hanna Guseff är väl inkörd i Novias arbetskultur och har redan tidigare arbetat i forskningsprojekt. Hanna är också en av de drivande krafterna i NÅA Business Center där många utvecklingsprojekt och samarbeten tar fart. Erfarenheterna kommer väl till pass i utvecklingen av FUI-arbetet inom institutionen för företagsekonomi. Nya finansieringsansökningar finns givetvis också på arbetslistan”, säger Camilla Ekman, prefekt vid institutionen för företagsekonomi.

Forskning, utveckling och innovation (FUI) på en yrkeshögskola innebär i praktiken att man genom systematiskt och metodiskt arbete producerar ny kunskap, nya eller förbättrade produkter, metoder och tjänster. FUI-verksamheten på Novia sker främst inom olika projekt som till stora delar finansieras med externa medel. Tjänsten som forskningsledare är tidsbunden fram till 31.7.2022.

För mera information kontakta 
Yrkeshögskolan Novia, forskningsledare Hanna Guseff, tfn 040 556 2051

Yrkeshögskolan Novia, prefekt, Camilla Ekman, tfn 044 7623 219

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, informatör inom FUI, Caroline Lång, tfn 044 203 2393

Gå till "Nyheter"