19.11.2020

Hackaton i Raseborg under internationella GIS-dagen

studerande som jobbar i datasal med ansiktsskydd

Den internationella GIS-dagen inträffade i år den 18.11 och utbildningen Sustainable Coastal Management vid Raseborgs Campus firade den genom att ordna en hackaton i samarbete med stadsplaneringsenheten vid Raseborgs stad.

Staden har hundratals äldre, skannade stadsplaner som behöver läggas ut på stadens karttjänst, men de saknar koordinater. Genom så kallad georeferering får planerna rätt koordinater, och kan sättas in i karttjänsten.

Under en intensiv eftermiddag georefererade studerandena ett tiotal planer och bearbetade dem i GIS-program så att de kunde läggas ut på nätet. För tillfället ligger de i Novias karttjänst, men överförs senare till stadens karttjänst. Det finns planer på att fortsätta samarbetet under olika former.

Samarbetsparter i projektet från stadens sida är Tf stadsarkitekt Niclas Skog och markanvändningsplanerare Minttu Peuraniemi. Minttu är alumn från miljöplanerarutbildningen vid Novia.

Från Novias sida deltog, förutom studerandena som gjorde själva jobbet, Romi Rancken, Stefan Heinänen och Ruslan Gunko

Gå till "Nyheter"